Vooral veel kerken te bezichtigen tijdens Open Monumentendag

DFM - Dit weekend openden veel monumenten de deuren voor Open Monumentendag. In De Fryske Marrren konden twaalf monumenten worden bezocht. Het ging daarbij voornamelijk om kerken, maar ook It Breahûs in Balk en de onlangs ontdekte muurschilderingen uit de Eerste Wereldoorlog konden worden bekeken.

In Wyckel kwamen bezoekers de Vaste Burchtkerk bekijken. Van de oorspronkelijke, aan het einde van de 13e eeuw gebouwde kerk, rest alleen nog de toren. De hoge, zware zadeldaktoren is samengesteld uit drie delen. De kerk bezit een luidklok uit 1388.

De meeste interesse ging uit naar het praalgraf van Menno van Coehoorn. Baron van Coehoorn was militair en vestingbouwkundige en leefde van 1641 tot 1704. Hij was derde inspecteur-generaal van de Dienst der Fortificatiën en meester-generaal der artillerie.