Sporthal De Stuit als favoriet 'brûsplak' in Joure, ondanks andere voorkeur

Foto Google Maps

JOURE - Donderdagavond is Sporthal De Stuit als voorkeursvariant voor het nieuwe 'brûsplak' in Joure uit de bus gekomen. Het gebouw moet onderkomen gaan bieden aan tientallen culturele en maatschappelijke instellingen, die al tijden behoefte hebben aan een nieuwe plek. 'Brûsplak' moet onderdak gaan bieden aan die verenigingen, met verbinden, ontmoeten en talent ontwikkelen als thema's.

De verenigingen konden kiezen uit drie scenario's. Dat waren nieuwbouw aan de Sinnebuorren, nieuwbouw bij Swimfun of verbouw van sporthal De Stuit, opties die tussen 5,6 en 7,5 miljoen euro kosten. Er kwamen veel reacties binnen. Niet alleen de verenigingen konden hun mening geven, ook de omwonenden van de verschillende locaties konden meepraten.

Opvallend is dat er in de digitale bijeenkomst naar voren kwam dat het merendeel van de mogelijke nieuwe gebruikers een voorkeur had voor nieuwbouw aan de Sinnebuorren. Zij zien deze optie als de beste voor een het optimaal opzetten van het 'brûsplak'. Toch koos de projectgroep voor De Stuit. Redenen daarvoor zijn onder andere de centrale ligging en de mogelijkheid voor een gezonde exploitatie, al is die voor geen van de varianten sluitend.

De volgende stap is dat verenigingen een intentieverklaring ondertekenen. Op deze manier moet voldoende draagvlak zichtbaar worden in de aanloop naar behandeling door de gemeenteraad. Voor de afweging of de verenigingen wel of niet tekenen speelt met name de huurprijs voor hun activiteiten een belangrijke rol. Die tarieven liggen tussen de € 4,95 en € 9,90 per uur, afhankelijk van de benodigde ruimte.

Op 9 maart buigt de projectgroep zich over de definitieve locatiekeuze. Daarna is het de beurt aan de gemeenteraad om een klap op 'brûsplak' te geven.