Speciale jubileumeditie mobiele Anjeractie van 22 tot en met 30 mei 2020

Foto Prins Bernhard Cultuurfonds

FRYSLÂN - Het Prins Bernhard Cultuurfonds bestaat dit jaar 80 jaar en dat wordt gevierd met een speciale jubileumcollecte. Alle collecterende verenigingen mogen dit jaar de volledige opbrengst zelf houden. Met de jaarlijkse collecte haalt het Cultuurfonds geld op voor cultuur en natuur in de regio onder het motto 'HOUD CULTUUR IN DE BUURT LEVEND!'

Mede dankzij de Anjeractie opbrengst kon het Prins Bernhard Cultuurfonds Fryslân in het jaar 2019 ongeveer 200 projecten op het gebied van cultuur en natuurbehoud ondersteunen. In totaal was daarmee een bedrag van ongeveer 450.000 euro gemoeid.

Mobiele Anjeractie
De collectanten kunnen vanwege de coronacrisis niet met de collectebus langs de deuren gaan. Dit jaar zal de collecte dan ook voor het eerst in de geschiedenis van de Anjeractie mobiel gebeuren. Dat wil zeggen dat de collectanten via hun mobiele telefoon een bericht zullen sturen naar hun achterban met de vraag om te doneren voor hun vereniging. Uiteraard kan er ook gedoneerd worden via de website anjeractie.nl.

Over de Anjeractie
Het Prins Bernhard Cultuurfonds zamelt sinds 1946 jaarlijks actief geld in met de Anjeractie. Tijdens deze week gaan normaal gesproken zo’n 16.000 collectanten op pad om geld op te halen voor hun vereniging.

Over het Prins Bernhard Cultuurfonds
Het Prins Bernhard Cultuurfonds is pleitbezorger van cultuur, natuur en wetenschap in Nederland en daarbuiten. Met financiële bijdragen, opdrachten, prijzen en beurzen worden bijzondere  initiatieven en talent gestimuleerd. Ook geeft het Prins Bernhard Cultuurfonds particulieren, stichtingen en bedrijven onafhankelijk en deskundig advies over filantropie.

Het Cultuurfonds Fryslân is èèn van de twaalf provinciale afdelingen van het Prins Bernhard Cultuurfonds.Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda De Fryske Marren

Wees loyaal – aan onze vrienden