Nije bondel fan Sjoerd Bottema

LJOUWERT- By de Afûk is ferskynd: De grize oer de grouwe, nije en bewurke folksferhalen fan Sjoerd Bottema Goeie ferhalen meie altyd wer op ’e nij ferteld wurde. Yn dizze bondel jout Sjoerd Bottema syn eigen draai oan bekende en minder bekende folksferhalen.

Oer duvels, heksen, spûken en oar rosmos. Oer harren tjustere praktiken, grouwelich en grousum, mar ek gauris fermaaklik. Sjoerd Bottema debutearre yn 1995 mei It fertriet fan dokter Kildare. Dêrnei ferskynden ferskillende ferhalebondels en in roman.

Yn 2020 waard it ferhaal Total Loss bekroand mei in Rely Jorritsmapriis. It boek leit no yn de boekhannel!

Boekgegevens: De grize oer de grouwe Auteur: Sjoerd Bottema Utfiering: paperback ISBN: 978 949 315 943 3 Ferkeappriis: € 16,50 www.afuk.frl
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda De Fryske Marren

Wees loyaal – aan onze vrienden