Lezing Amerikaanse boerderijen in Fryslân bij Museum Joure

De Amerikaanse boerderij op Scharsterbrug Foto Drone Media/Boerderijenstichting Fryslân.

JOURE - Dinsdag om 15.30 uur geeft drs. Jacob van der Vaart een lezing over de Amerikaanse boerderijen in Fryslân. Hij schreef hier samen met Hans de Haan een boek over. Ondermeer over de eerste Friese Amerikaanse boerderij, die werd gebouwd in Scharsterbrug.

Veel van deze boerderijen zijn inmiddels gesloopt. Het model werd door de landbouwmechanisatie al snel achterhaald en er kwamen ligboxstallen bij de boerderijen. In Fryslân zijn nog een stuk of vijftien Amerikaanse boerderijen. Op een aantal boerderijen wordt nog steeds geboerd, zoals die in Scharsterbrug. Melkveehouder en eigenaar van de Amerikaanse boerderij in Scharsterbrug Sido van der Werf moest wel een nieuwe stal bij zijn bedrijf bouwen, omdat de koeien groter werden. Maar nog altijd is zijn mening dat de Amerikaanse stal een hele verbetering was ten opzichte van de Friese stal.

Meer bekendheid
De Amerikaanse boerderij in Scharsterbrug werd in 1923 gebouwd. Dit gebeurde nadat boerenzoon Lammert Simons Brouwers uit Minnertsga naar Amerika ging, waar hij dit type boerderij ontdekte. Ze hadden meer licht en ruimte voor de koeien, betere hygiëne, elke koe had daar haar eigen waterbak en er was veel aandacht voor klimaatbeheersing en ventilatie. Met hun boek willen De Haan en Van der Vaart meer bekendheid geven aan dit type boerderij. Zij deden jarenlang onderzoek.

De lezing start om 15.30 uur in It Kofjelokaal van Museum Joure, Midstraat 99. Entree € 4,50, de kaarten zijn te koop viade site van Museum Joure of – bij voldoende plaats – bij de balie. De lezing wordt georganiseerd door het Histoarysk Wurkferbân Skarsterlân.