Jagen, stropen, natuur: Anne Gersjes viert het leven met lezing in Sondel

SONDEL - Een leven in het teken van jagen, stropen en natuur. Anne Gersjes vertelt erover tijden s zijn lezing op zaterdag 30 april in dorpshuis de Bining in Sondel.

Hij blikt terug op zijn jeugdjaren in Ruigahuizen, waar zijn vader hem al vroeg leerde jagen en stropen. Ook vertelt hij over de Initiatiefgroep Verontruste Gaasterlanders (IVG), die 27 jaar geleden met succes een natuurplan van de overheid wist te keren. Anne was hierbij een van de leidende figuren.

Stropen om te leven
Het geslacht Gersjes komt oorspronkelijk uit Oost-Europa. Eind 18de eeuw liep voorvader Jozef Gersjes, een Hongaar, vanuit Galicië naar Gaasterland, waar hij een nieuw bestaan vond als boerenknecht. Hij haalde uit de natuur wat hij kon gebruiken, zoals de meeste bewoners. Tot in de jaren vijftig van de vorige eeuw waren heel wat arme Gaasterlanders aangewezen op de bossen voor extra voedsel of inkomen. Een gestroopte haas of ree maakte aan het einde van de maand net het verschil.

Anne Gersjes is een exponent van deze generatie. Onder de vleugels van zijn vader leerde hij strikken zetten en plaatsen, en het was natuurlijk zaak om uit handen te blijven van de boswachter. Dat lukte wonderwel, vooral dankzij een uitmuntende kennis van het landschap. Anne en zijn vader bewogen zich ‘onzichtbaar’ door de bossen en zijn nooit gepakt. In het boek ‘Zwanger van de hazen’, dat in 2014 verscheen, gunt Anne ons een blik in de trukendoos van de Gaasterlandse stroper.

Reeënbeheer
In de loop van de jaren vijftig werd het minder met de kleine stroperij. De lonen stegen, zodoende ontbrak voor veel mensen de financiële noodzaak om voor wild het bos in te gaan. Anne ging zich toeleggen op de jacht en het reeënbeheer en kreeg oog voor de kwetsbaarheid van de natuur. Hij achtervolgde ’s nachts criminele reeënstropers, vooral om ze te ontmoedigen. Het was een gevaarlijke bezigheid: vaak ging het om bewapende mannen van buiten Gaasterland.

Protest voor natuur
In 1995 werd Anne een van de dragende krachten in de Initiatiefgroep Verontruste Gaasterlanders, die opkwam tegen een plan om 550 hectare boerengrond te veranderen in natuur. Het protest bracht de actievoerders naar Den Haag, waar landbouwminister Jozias van Aartsen zich gevoelig toonde voor de bezwaren.

De betwiste natuurclaim ging van het gebied en de Gaasterlanders mochten zelf een experiment beginnen met agrarisch natuurbeheer. Hoewel dit uiteindelijk geen succes werd, heeft de ‘kwestie Gaasterland’ veel invloed gehad op beleidsbepalers. Belangrijke plannen worden vaker en in een vroeg stadium met bewoners gedeeld, om zo veel mogelijk draagvlak te creëren.

De lezing van Anne Gersjes begint om 20.00 uur, de zaal is open vanaf 19.30 uur. De toegang is gratis.