It Fryske Gea en ’t Mar zorgen voor betere toegankelijkheid en beleving gebied Mirnser Klif

MIRNS - Na een schoolreisje in Gaasterland nog even pootjebaden. Fietsend langs of wandelend door het Rysterbosk, zelfs met paard (en wagen) kan je er komen. Veel Friezen kennen het Mirnser Klif. Tussen de oude beuken- en eikenlanen van het Rysterbosk en de stijle randen en brede rietkragen van het Mirnser Klif schittert nu paviljoen ’t Mar. Eigenaar en beheerder van de natuurgebieden It Fryske Gea en eigenaar van de horecalocatie de fam. Witteveen hebben met steun van het Iepen Mienskipsfûns van de provincie Fryslân geïnvesteerd in de toegankelijkheid en beleving van het gebied.

Onlangs deed de provincie een symbolische overdracht van het ambitiedocument voor alle investeringen rond de Friese IJsselmeerkust aan de ‘mienskip’. Vertegenwoordiger van die mienskip waren onder meer ondernemer Cor Witteveen van paviljoen ’t Mar, waar de overdracht plaats vond, en adjunct-directeur Chris Bakker van It Fryske Gea. Een logische locatie, want bij ’t Mar is meteen te zien hoe het geld uit het Iepen Mienskipsfûns goed terecht komt.

Genieten van natuur, landschap en cultuurhistorie
Met het geld is de omgeving van het paviljoen opgeknapt om zoveel mogelijk mensen ervan te laten genieten. Districtshoofd Germ van der Burg van It Fryske Gea leidde het project: ‘Foarop stie dat sa folle mooglik minsken genytsje kinne fan de fasiliteiten en it prachtige útsicht. Fan boartsjende bêrn op it strân oant minder falide minsken dy’t genyte fan it lânskip en de natoer. Fansels hawwe wy by alles wat wy dogge oandacht hân foar duorsumhyd en lânskiplike ynpassing.’

Opgeknapt en voor iedereen
Er is door It Fryske Gea goed gekeken naar hoe het vroeger was, maar ook hoe het in de toekomst voor veel mensen toegankelijk en goed toeven blijft. De verbinding van bos en meer is daarbij belangrijk. Lopend uit het Rysterbosk naar het Mirnser Klif via ‘It Seeleantsje’ zie je het IJsselmeer al van ver liggen. Het tussen de bomen verborgen paadje met immens vergezicht heeft groot onderhoud gehad.

Vlakbij de horecalocatie zijn diverse picknicktafels en andere zitplaatsen gecreëerd, er is inheemse beplanting geplaatst en het parkeerterrein is meer overzichtelijk en opgeknapt. Alles is beter toegankelijk voor minder validen. Op de route naar het grasstrandje heeft een trap plaatsgemaakt voor een flauw aflopend pad met stevige leuning, waardoor het strandje beter bereikbaar is voor minder validen of bijvoorbeeld met een wandelwagen.