Genomineerden Vredeman de Vriesprijs 2021 Vormgeving in Museum Joure

JOURE - De organisatie van de Vredeman de Vriesprijs Vormgevingsprijs heeft de zes ontwerpen voor 2021 bekend gemaakt. Tot en met 9 januari zijn de genomineerde ontwerpen te zien op de expositie in het Museum Joure.

Inwoners van Friesland kunnen stemmen op hun favoriete ontwerp bij de LC Publieksprijs. Op 10 december reikt gedeputeerde Sietske Poepjes de Vredeman de Vriesprijs voor vormgeving 2021 uit in Museum Joure en ontvangt de winnaar van de LC Publieksprijs een award.

De jury beoordeelt de ingediende ontwerpen op een goede samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. De ontwerpen moeten bovendien van maatschappelijk belang zijn. De jury bestond in 2021 uit: Ann Maes, Lucas Verweij, Dries van Wagenberg, Roelof Koster en Eileen Blackmore.

Dit zijn de zes genomineerde ontwerpen, in willekeurige volgorde zijn tentoonstellingen paviljoen Obe, Kennis- en ynformaasjesintrum Hegebeintum, servies voor eenhandige beperking, Bûsdoek – een Fries biermerk, De Utrecht Leeuwarden en transformatorhuisje Wirdum.

De Vredeman de Vriesprijs is een tweejaarlijkse provinciale prijs, mede mogelijk gemaakt door de provincie Fryslân. Met deze prijs wil de provincie de aandacht richten op vormgeving in Fryslân en de kracht die daar van uitgaat. Dit biedt perspectief voor diverse opgaven waar Fryslân mee te maken heeft. De organisatie is in handen van Keunstwurk.

www.museumjoure.nl/expositie-genomineerden-vredeman-de-vries-prijs/