FOTO'S / Jongeren helpen Bibliotheek Lemmer met perfecte bibliotheek

LEMMER - Onlangs deed de bibliotheek in Lemmer een oproep aan jongeren van tussen de 12 en 16 jaar. Er kwamen half mei vier jongeren op af, die samen de Jongerencrew vormden. Samen met de begeleiders werd er gebrainstormd over de perfecte inrichting van de bieb.

Jongeren lezen steeds minder, ze hebben er weinig plezier in en de leesvaardigheid holt hard achteruit. Binnen Bibliotheken Mar en Fean wordt hard gewerkt aan het leesoffensief om leesplezier onder jongeren te bevorderen. Hierbij staat het ontwerpen van een actieplan centraal. Samen met jongeren. De Bibliotheek gaan niet voor, maar mét jongeren op zoek naar een oplossing.

Tijdens de sessie werd er aan de hand van een aantal vragen ontdekt hoe de bibliotheek er uit moet zien en wat je er als jongere moet kunnen doen. Het uiteindelijke doel is om het lezen bij jongeren te bevorderen.

Waar in Lemmer
Geeske, Sanne, Larissa en Sarafina Veeloo vertelden onder andere over wat hun bezighoudt in het dagelijks leven, over wat hun dromen zijn en over wat ze later willen worden. Op een kaart van Lemmer mochten ze aangeven waar ze de laatste tijd in Lemmer zijn geweest om te chillen, inspiratie op te doen en te leren.

Dit was niet geheel representatief door de coronamaatregelen, maar het bood wel een inkijkje. De drie meiden plaatsten de meeste punten bij het water en het centrum. Op deze manier werd hun leefwereld met betrekking tot onderwerpen als klimaat, school en leren in beeld gebracht.

Lezen
Terwijl er pizza's werden aangesneden ging het gesprek ook over waarom ze lezen, waar er gelezen wordt en welke onderwerpen Sanne, Sarafina, Larissa en Geeske interessant vinden in een boek. Ook kwamen er verschillende ideeën voor het bevorderen van lezen op tafel. Doordat de leesvaardigheid naar beneden is gegaan, zou het volgens de crew goed zijn om meer kortere verhalen in boekvorm en online aan te bieden.

Ook vinden ze dat de indelingen van boeken naar leeftijd en moeilijkheidsgraad moet vervallen, omdat de één een moeilijker boek al wel kan en wil lezen, waar een ander liever een makkelijker boek uit de kast pakt. Ook zou er een leesconsulent aangesteld moeten worden die jongeren op scholen enthousiast maakt. School is volgens het panel zo ie zo de juiste plek voor de bibliotheek om de jeugd te bereiken.

Inrichting bibliotheek
Tijdens de eerste sessie kwamen de meiden ook met verbeteringen voor de inrichting van de vestiging in Lemmer. Dat zou kunnen met zaken als een presentatie van een boeken top tien, betere en goed zichtbare bewegwijzering naar thema, het creëren van een huiswerkplek en een speelplek waar jonge kinderen zich kunnen vermaken terwijl hun ouders rustig op zoektocht gaan naar dat boek wat ze graan willen lezen.

Tijdens een vervolg bijeenkomst zal er samen met de jongeren verder invulling aan het actieplan worden gegeven.