FOTO'S / Gezellig sjongspul in Lemmer: ‘Fan Bokking nei Lekkerbek’

LEMMER - 'Fan Bokking nei Lekkerbek' is een zangstuk met liedjes en korte sketches en het gaat over Lemmer van ongeveer 1880 tot heden. Stap voor stap ging het stuk afgelopen weekend door de tijd en werden er een aantal zaken naar voren gehaald die een rol hebben gespeeld of nog spelen in de ontwikkeling van het Lemmer dat het nu is.

Het stuk werd gespeeld door het Lemster Shantykoar en het Lemster Wivekoar, aangevuld met een kinderkoortje.

Er waren veel bekend liedjes te horen. De meesten daarvan waren net als het stuk zelf geschreven door Stoffel Zandstra. ,,Fjirder wie der onder meer in liet fan Jan Scheffer, in ferske fan Herman ven Veen en in pear bekende shantylietjes mei in spesjale tekstbewurking för dit stik'', aldus Zandstra. ,,We praten en sjongden alles yn ut Lemsters.''

De begeleiding bestond uit de accordeonisten van het Shantykoar en het Wivekoar, bestaande uit Bea Berman, Jan Veeneman, Klazien Cuiper en Anneke de Graaf. Tijdens het mzuikale stuk werden er foto's van Lemmer op een groot scherm vertoond.

Lees ook www.grootdefryskemarren.nl/grootdefryskemarren/gezellig-sjongspul-in-lemmer-fan-bokking-nei-lekkerbek