De Fryske Marren luidt massaal de klokken tijdens Oud en Nieuw

Beeldmateriaal: Fotobijschrift: KlokkenstoelFoto Jacobus de Boer-Adema / Aanjagers van De Tsjûkemar

DFM - De FRYSKE MARREN – Op 1 januari worden ongeveer dertig kerkklokken en klokkenstoelen in gemeente De Fryske Marren van net na middernacht tot 00.30 uur geluid. Doordat het luiden niet klokslag 00.00 begint kunnen de klokkenluiders eerst met de mensen om hun heen op het nieuwe jaar toosten.

Het klokkenluiden is een initiatief van de Club van Aanjagers van De Tsjûkemar en stichting BRM De Fryske Marren. Nu er opnieuw geen vuurwerk mag worden afgestoken, vinden zij het een mooi idee om deze oude traditie nieuw leven in te blazen. Beide stichtingen zijn voornemens om het klokkenluiden ieder jaar te herhalen.

Oude traditie
Het klokkenluiden tijdens de jaarwisseling is een oude traditie. In het boek ‘Nederlandse folklore’ uit 1935 van J. Rasch staat de Nieuwjaars traditie als volgt beschreven:
Het schieten en vuurwerk afsteken, het luiden van klokken en laten gillen van sirenen en scheepsfluiten is een overblijfsel van het verdrijven der booze geesten door lawaai. Vooral bij de rites de passage (de overgangsriten) vreesde men voor invloed van booze geesten. Men wenscht elkaar een ‘zalig uiteinde’ en ‘Veel heil en zegen in het nieuwe jaar’.

Interactieve kaart
De Stichting Aanjagers van De Tsjûkemar heeft een interactieve kaart van de klokken en klokkenstoelen gemaakt. De kaart is te vinden op https://public.flourish.studio/visualisation/8184403/.

Overzicht deelnemers
Echtenerbrug, Echten, Oosterzee-Buren, Delfstrahuizen, Sint Nicolaasga, Op ’e Noed (Tjerkgaast), Doniaga, Oldeouwer, Ouster-Nijega, Rotstergaast, Bantega, Follega/Easterga, Oosterzee, Ruigahuizen, Broek, Rottum, Mirns, Joure, Harich, Westermeer, Wijckel, Elahuizen, Nijemirdum, Oudemirdum, Sloten, Langweer, Lemmer, Balk en Sondel. Het kan zijn dat er nog meer klokken zullen worden geluid.