Beeld Herman Gorter in Balk heeft nieuw brilletje

BALK – Op 11 juni 1982 werd in Balk het beeld onthuld van de dichter Herman Gorter, die in
zijn jonge jaren veel tijd in Balk doorbracht. Drukkerij Hoekstra (toentertijd uitgever van de
Balkster Courant) bestond 100 jaar en naar aanleiding van dit heuglijke feit werd dit beeld,
gemaakt door kunstenares Suze Boschma-Berkhout, geschonken aan de (toen nog)
gemeente Gaasterland. Na enige jaren werd het beeld verplaatst naar de passage bij het F.D.
Hoekstraplein.

Helaas werd door vandalen het zo karakteristieke brilletje van Herman Gorter enkele malen van het beeld gesloopt. Na verloop van tijd begonnen enkele cultuurvrienden van de Kunstkring Gaasterland en Podium Gorter zich af te vragen of het zicht van de dichter niet weer hersteld kon worden.

Na overleg met de gemeente De Fryske Marren en de nabestaanden van de kunstenares werd besloten 
het brilletje opnieuw aan te brengen. Een nieuwe bril werd ontworpen door de kunstenaars Sebastiaan
Vos en Jan Spijkerman, waarna bronsgieterij Flassh uit Balk het brilletje in brons goot en monteerde.

Tijdens de kunstmarkt die op pinksterzaterdag werd georganiseerd in Balk onthulde burgmeester Veenstra
het nu weer complete beeld.