Anneke Sieperda debuteert met Friese roman ‘Omsjen’

SINT NICOLAASGA – Afgelopen zondag maakte Anneke Sieperda uit Sint Nicolaasga haar schrijversdebuut met haar Friese roman ‘Omsjen’. Het boek is geïnspireerd en gebaseerd op de aangrijpende verhalen van haar achtennegentigjarige moeder Wytske Nijholt-De Lange.

Enkele bijzondere levensverhalen kreeg Anneke al vroeg in haar leven van haar moeder te horen, maar de oorlogsverhalen bleven uit: “Dêr praatte myn mem net oer, dan waard se stil.” Toen haar moeder echter begon te dementeren, werden ook steeds meer bijzondere oorlogsverhalen verteld.

Zo werkte Wytske in de oorlogsjaren onder gevaarlijke omstandigheden als jonge verpleegster in het ziekenhuis in Leeuwarden. In het ziekenhuis waren samenwerken en elkaar helpen belangrijke waarden, ongeacht ras of afkomst. “As jo no Fries, Dútser of Joad wienen, dat makke der yn dat hospitaal neat út, der moast holpen wurde. Dizze ferhalen oer it omsjen nei elkoar, wer’t jo ek weikamen of wat jo ek wienen makken djippe yndruk op my en feroare myn wrâld byld”, vertelde Anneke.

Diepe indruk
Ook beleefde Anneke’s moeder in diezelfde tijd haar eerste grote liefde én verlies. Iets wat diepe indruk maakte op en richting en vorm gaf aan de rest van Wytske’s leven. Zo keerde ze later terug naar haar geboortedorp en werkte ze onder andere als kraamhulp in verschillende huishoudingen. Daar deden zich sociale fenomenen voor die tegenwoordig ook spelen, denk hierbij aan metoo, genderidentiteit en emancipatie. Deze gebeurtenissen, evenals andere belangrijke voorvallen, zorgden voor een geheel eigen, waardevolle en bijzondere blik op het leven dat in het licht staat van ‘omsjen nei olkoar’.

Feit en fictie
Deze verhalen van moeder Wytske zijn de rode draad geworden voor het leven van Teatske, de hoofdpersoon in het boek. In het boek lopen feit en fictie door elkaar doordat herinneringen, locaties en tijden door elkaar heen lopen of juist bij elkaar zijn gevoegd. Dit resulteerde in de aangrijpende, Friestalige roman ‘Omsjen’ die vanaf nu online verkrijgbaar is via www.elikser.nl/omsjen.htm.

Tekst: Jozephien Sieperda