Column: “Die dikke pens, daar ben je niet mee geboren”

Kirsten van Loon (32) is journalist en schrijft onder meer voor de Groot-kranten. Iedere week vertelt zij over wat haar opvalt of wat haar bezig houdt.

Aanstaande donderdag gaan, net zoals de afgelopen weken, weer duizenden scholieren in België de straat om te protesteren tegen klimaatverandering en de rol van de mens hierin. Nu ook Nederlandse scholieren deze beweging volgen ontstaat er enige ophef in het land. Ministers, opiniemakers, docenten van de leerlingen en psychologen laten allemaal weten wat ze ervan vinden. In positieve en negatieve zin. Ook wordt de jeugd aan het woord gelaten, maar de paginagrote krantenartikelen worden vooral gevuld door de volwassenen.

Degenen die er misschien nog wel het hardst in negatieve zin over brullen zijn de zogenoemde ‘klimaatontkenners’. Prima als je denkt dat het klimaat niet door ons toedoen verandert, ikzelf denk van wel. Ik vind ook dat we heel wat kunnen doen en als het niet voor het klimaat is, dan wel voor de flora en fauna. Want wees eerlijk, heel goed zijn wij niet geweest voor de aardkloot.

Wat ik zo stuitend vind, zijn de uitlatingen dat de protesten een vorm van kindermishandeling zou zijn. Uitbuiting van die kinderen door volwassenen om hun (politieke) idealen na te streven. Of op deze wijze ingezet worden bij hun verdienmodel ‘klimaatverandering’. Volgens hen zou de jeugd geen ideaal hebben, misschien niet ‘groot’ genoeg om zelf na te denken of zelfstandig gevolgtrekkingen kunnen maken.

Vreemd. Ik wist niet dat idealen leeftijdsgebonden zijn. Ik vond ook dingen toen ik 12 was. Heb geprotesteerd tegen allerlei zaken. Ik ben nu 32 en ik sta nog roerend achter mijn toenmalige ik. Er wordt je echt niets ontnomen wanneer je niet 30 minuten onder een hete douche kan staan, je je huis niet meer kan verwarmen tot seniorentemperatuur en eens minder vlees zou consumeren. Die dikke pens, daar ben je niet mee geboren. We hebben het ons allemaal toegeëigend. Je hoeft het ook niet allemaal te laten, maar het kan gewoon best een tandje minder. Het klimaat verandert. Feit. Of dat door ons toedoen komt of niet kun je ontkennen, maar we maken het ook niet echt beter.

Laat de jeugd zelf meer aan het woord en weerspiegel je mening niet alleen op de uitlating van enkelen die misschien wel zonder besef ‘klimaatspijbelen’ en het puur uit volg gedrag doen. Dat is overigens niets beter dan wat veel volwassenen ook doen. Weet ook dat de volgers beïnvloed worden door hetgeen wat ze volgen en dat is hier een actie om beter te zijn voor de wereld. Minder te vervuilen, minder uitlaatgassen en minder consumeren.