Woningen in Oudemirdum genomineerd voor Vredeman de Vriesprijs

Foto Thijs Wolzak

OUDEMIRDUM - Vier projecten zijn dit jaar genomineerd voor de Vredeman de Vriesprijs voor architectuur. Het gaat onder andere om een restauratie en nieuwbouwwoning in Oudemirdum.


 De opdrachtgevers zijn Jan en Francisca Benthem. Zij kochten de oude recreatiewoning in Gaasterland, met de bedoeling daar te gaan wonen, zónder concessies te doen aan hedendaagse wooneisen. Het bestaande huisje was hiervoor ongeschikt. In overleg met de gemeente werd daarom een nieuwe woning gerealiseerd, tegen de bosrand, op geringe afstand van de oorspronkelijke woning.

Geheel uit hout
De nieuwe woning werd geheel uit hout opgetrokken en ook de gevels en het dak zijn met houten delen bekleed. Als de bewoners niet thuis zijn, zijn de gevels gesloten. Wordt er gewoond, dan worden de gevels met schuifdeuren en kleppen open gezet. De nieuwbouw oogt als een houten schuur, zoals gebruikelijk op een boerenerf, en zoals die hier oorspronkelijk ook stond.

Het oude huisje werd zorgvuldig gerestaureerd en deels gereconstrueerd. Slimme keuzes in de inrichting vergroten de bruikbaarheid, echter met behoud van het originele karakter. Als bijgebouw heeft het (weer) een logeerfunctie. Het erf is sober ingericht, zonder bestrating.

Beide objecten staan in de hoek van een ongerept weiland, omringd door bos. Door de woonfunctie te verplaatsen, is een fantastisch nieuw huis ontstaan en wordt tegelijkertijd de geschiedenis van de plek recht gedaan.

De opdracht werd door de Benthem's verleend aan J.O.N.G. architecten uit Lemmer. Zij zijn ook genomineerd met de RUG Campus Fryslân in Leeuwarden.

Adviescommissie
De genomineerden zijn geselecteerd door een adviescommissie bestaande uit: Jef Muhren, Karin Peeters, Diana Lautenbag, Annet Ritsema en Peter de Ruyter.

Over de prijs
De Vredeman de Vriesprijs voor Architectuur stimuleert opdrachtgevers en architecten om bijzondere architectonische bouwwerken in Fryslân tot stand te brengen. De provincie wil met deze architectuurprijs de belangstelling voor architectuur bij een breed publiek vergroten. De prijs wordt aan zowel de opdrachtgever als architect toegekend. Deze prijs bestaat uit een bedrag van €5000. De organisatie van de prijs is in handen van Keunstwurk.
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda De Fryske Marren

Wees loyaal – aan onze vrienden