Wetterskip Fryslân neemt maatregelen vanwege dreigend watertekort

Foto: Dennis Stoelwinder (Droogte 2019)

FRYSLAN - Wetterskip Fryslân neemt maatregelen tegen de droogte. Het waterpeil in de meren en kanalen gaat met vijf centimeter omhoog, om meer water vast te houden. 

Dat is nodig omdat er minder water vanuit de grote rivieren naar het IJsselmeer komt er en een watertekort dreigt, als de droogte aanhoudt.

Momenteel is er nog genoeg water beschikbaar. Daarom laat het waterschap nu extra water in uit het IJsselmeer. Daarmee wordt het water in de meren en kanalen aangevuld en blijft de kwaliteit goed. Daarvandaan wordt het water verdeeld over de sloten en vaarten.

'Stem waterverbruik onderling af'

Het waterschap vraagt boeren en andere grondgebruikers om het watergebruik onderling af te stemmen. Als ze allemaal tegelijk het land beregenen, kunnen er watertekorten ontstaan. "Samenwerking is belangrijk om lokaal watertekorten te voorkomen", zegt Jan van Weperen van het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân. "Niet iedereen moet op hetzelfde moment beregenen, dan gaan de slootpeilen onderuit. En beregen op zonnige dagen 's avonds en 's nachts in plaats van overdag. Anders gaat er veel water verloren door verdamping."

Dit voorjaar van 2020 is nog steeds erg droog. Er is een neerslagtekort van zo'n 140 millimeter.Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda De Fryske Marren

Wees loyaal – aan onze vrienden