Weinig animo burgerbijeenkomst verlenging azc Balk, meesten positief

Foto Omrop Fryslân / Ronnie Porte

BALK - Ongeveer vijftien belangstellenden kwamen naar de bijeenkomst over het azc in Balk. Ze konden donderdagavond meepraten over het voorstel van het college van De Fryske Marren om het centrum alsnog langer open te houden.

De bedoeling was om het azc per 1 oktober te sluiten. Vanwege de grote behoefte aan opvangplaatsen kreeg De Fryske Marren echter wederom het verzoek om de locatie twee jaar langer open te houden. Volgens Omrop Fryslân waren de aanwezigen over het algemeen positief over het voorstel.

"Bij de mensen die nu komen is zoveel nood. Uit gevoel met deze mensen ben ik voor. Deze plek staat er al en ze kunnen er zo in", zegt een man.

Een andere burger is het daarmee eens: "Ik vind dat wij in Balk ons niet kunnen permitteren dat, terwijl het hele land vol zit, wij hier kunnen zeggen dat we tegen zijn. Mensen moeten op stoelen slapen, in sporthallen. Terwijl wij hier een goede infrastructuur hebben."

Belofte is belofte
Sommige mensen moesten nog overtuigd worden, waarom het azc niet volgens afspraak na vijf jaar is dichtgegaan. "Ik heb twee dingen: ik vind dat belofte, belofte is, maar ik vind ook dat mensen die op de vlucht zijn goed opgevangen moeten worden. Dus ik heb geen oplossing", zegt een vrouw.

Ondanks enkele kritische reacties is burgemeester Fred Veenstra positief over hoe de avond is verlopen. "Het grootste deel was positief over hoe het besluit dat het college aan de raad voorlegt. De mensen zeggen: 'Balk is er de afgelopen jaren kleurrijker op geworden. Laat dat alsjeblieft bestaan. De nood in de wereld is hoog. Het azc staat er, dus gebruik het zolang het er staat.' Dat is de boventoon die ik heb gehoord", zegt de burgemeester.

Definitief besluit
Het azc zou in eerste instantie op 1 oktober dichtgaan. "Het azc wordt nu nog gebruikt en bewoond. Zo lang er geen definitief raadsbesluit ligt, mag het COA het azc gewoon gebruiken", aldus Veenstra.

Beluister de reportage van Omrop Fryslân: www.omropfryslan.nl/nieuws/1098006-meeste-bezoekers-burgerbijeenkomst-positief-over-verlenging-azc-balk