Weblog: Reces, of in ieder geval een poging daartoe

Foto De Fryske Marren

DFM - Burgemeester Fred Veenstra schrijft in zijn weblog deze week over een zomer die anders zal zijn dan alle vorige. Zonder grote evenementen en sportwedstrijden.

De weblog:

De zomervakanties beginnen. Vanaf dit weekend hebben de leerlingen van het basis- en voortgezet onderwijs vakantie. Ook de lokale politiek stopt even met vergaderen. In twee raadsvergaderingen hebben we in De Fryske Marren deze week de crisisnota behandeld. Een soort seizoensafsluiting. De komende zes weken zijn er geen vergaderingen. Halverwege augustus starten we weer. Maar dat wil niet zeggen dat er de komende weken niets gebeurt. Integendeel. Het college van b en w vergadert gewoon door. Natuurlijk gaan de leden van het college ook op vakantie, maar niet allemaal tegelijk en dus kan het werk doorgaan. En er is genoeg te doen.

Ik noemde de crisisnota al. De gemeenteraad stemde woensdagavond met een grote meerderheid in met dit stuk. In de nota wordt inzicht gegeven in de maatschappelijke en financiële gevolgen van de maatregelen die we vanwege het coronavirus hebben moeten nemen. En omdat de behandeling van de normale kadernota vanwege de crisis is uitgesteld tot het najaar, staan er ook enkele voorstellen voor dit jaar in die volgens het college van b en w onontkoombaar zijn.

Nu de raad heeft ingestemd kunnen we gelijk verder met belangrijke onderwerpen als duurzaamheid, de veenweideproblematiek en het Brûsplak in Joure. We hebben geprobeerd om de effecten van de coronacrisis zo goed mogelijk in te schatten. Heel binnenkort hebben we in beeld wat we voor de eerste maanden vanuit het Rijk vergoed krijgen. Daarnaast doet onze gemeente mee aan een onderzoek van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) om goed zicht op de extra kosten te krijgen. De resultaten van het onderzoek kunnen we gebruiken om ons eigen beeld aan te scherpen en er na de zomer met de gemeenteraad over in gesprek te gaan.

De afgelopen dagen en weken hebben we ons op verschillende plekken ingezet om, samen met andere gemeenten, zichtbaar te maken welke enorme uitdagingen er zijn om de financiën van de gemeente, ook zonder coronacrisis, in het gareel te houden. Donderdag is er actie gevoerd in Den Haag. Met brieven en gesprekken met Kamerleden hebben we ook vanuit De Fryske Marren onze bijdrage aan de voorbereidingen geleverd. En de (voorzichtige) uitspraken van kamer en kabinet kunnen we deze zomer gebruiken bij het voorbereiden van de begroting voor 2021.

Dat is allemaal techniek en gaat over geld.

Nu de zomerperiode in onze gemeente echt van start is gegaan hebben we te maken met de coronaregels die weliswaar in de praktijk fors zijn versoepeld, maar waarbij de basisregels blijven gelden. Voor ons eigen bestwil, voor onze gezondheid én die van de mensen om ons heen, moeten we ons aan de 1,5 meter-regel blijven houden. Dat is lastig. Maar het is ons in de afgelopen maanden over het algemeen goed gelukt. Laten we dat volhouden.

In de horeca en de toeristische sector is weer veel mogelijk. Dat is goed voor al die ondernemers die het maandenlang heel lastig hebben gehad. Ik zie nu mooie voorbeelden van samenwerking tussen ondernemers die hun best doen om, binnen de marges van wat mag, hun seizoen nog een beetje goed te maken. Door ons aan de regels te houden kunnen we hen helpen. Vanuit de gemeente zullen we daar ook op blijven toezien.

Deze zomer zal anders zijn dan alle vorige. Geen grote evenementen. Geen prachtige grote sportwedstrijden. Laten we er desondanks een mooie zomer van maken. Hopelijk hebben we mooi weer, met op zijn tijd voldoende regen voor al onze agrariërs.

Ik wens iedereen een goede en vooral gezonde zomerperiode. Mijn volgende blog verschijnt na het reces.

Weblog burgemeester Fred Veenstra.
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda De Fryske Marren

Wees loyaal – aan onze vrienden