Weblog burgemeester Fred Veenstra: Ondertussen in De Fryske Marren

Foto Gewoan Dwaan / Douwe Bijlsma

DFM - Onderstaand de weblog van burgemeester Fred Veenstra van de afgelopen week.

Het is vrijdagmorgen. We wachten met enige spanning af welke maatregelen het kabinet vanavond gaat aankondigen. Welke beperkingen zullen er worden opgelegd om de onheilspellende stijging van het aantal coronabesmettingen te doen stoppen? Vorige week sprak ik de hoop uit dat we niet opnieuw in een lockdown-achtige situatie terecht zouden komen. Dat lijkt nu een ijdele hoop. Ons sociale, maatschappelijke en economische leven moet opnieuw worden beperkt. De gezondheidszorg en onze eigen gezondheid hebben dat nodig.

Zo snel mogelijk na de persconferentie moeten we ook in onze gemeente weer zien hoe we ons op de nieuwe regels gaan instellen en hoe de eventuele handhaving moet worden georganiseerd. Ondertussen spelen er ook allerlei andere zaken die ons bezig houden, waar vervolgstappen in moeten worden gezet of waarover besluiten moeten worden genomen.

Deze week heeft de gemeenteraad de begroting voor 2022 van onze gemeente vastgesteld. Een positieve begroting. Dat was mogelijk omdat in de afgelopen maanden bekend werd dat gemeenten extra geld krijgen van het Rijk om de tekorten in de jeugdzorg op te vangen. Dat betekent dat er op dit moment geen forse bezuinigingen nodig zijn. En het betekent vooral dat we als gemeente geld vrij kunnen maken voor investeringen in voorzieningen voor verenigingen in Balk en Joure en voor de samenvoeging van sportvelden in Sint Nicolaasga en Idskenhuizen.

Een forse impuls voor deze dorpen. Daarnaast is er extra geld voor toerisme en duurzaamheid, twee onderwerpen die voor De Fryske Marren heel belangrijk zijn. De gemeenteraad voegde er nog extra budgetten voor de bibliotheek, voor inburgering en voor Friese boeken op basisscholen aan toe.
De gemeenteraad stemde unaniem in met de begroting. Dat is een mooi resultaat. De inzet van de middelen die we hebben wordt dus zo breed mogelijk gedragen.

Ik schreef vorige week over de nieuwe evenementenregels die de provincie afkondigde. Die zouden tot veel extra werk voor alle organisatoren van grote, maar ook van kleine evenementen leiden. Gelukkig zijn de regels weer ingetrokken zodat er eerst overleg met gemeenten en organisatoren mogelijk is. Dat is de winst van alle vragen die er inmiddels over zijn gesteld. De komende tijd gaan we het overleg met de provincie graag aan en zullen we ons uiterste best doen om extra regelgeving te voorkomen.

Op gemeentelijk en provinciaal niveau hebben de vragen rond asielopvang en huisvesting van statushouders veel aandacht nodig. Er wordt door het COA, de scholen en de gemeente hard gewerkt om het AZC in Balk weer volledig operationeel te krijgen en ook het onderwijs weer in te richten.
Daarnaast hebben gemeenten de taak om te zorgen voor woningen van statushouders. Veel statushouders, die in ons land mogen blijven, wonen nu nog in een AZC omdat er onvoldoende woningen beschikbaar zijn. Dat heeft natuurlijk te maken met de situatie op de woningmarkt. Er is op korte termijn behoefte aan veel woningen.

Om de oplossing van dit probleem te versnellen heb ik deze week samen met mijn collega van Súdwest-Fryslân voorgesteld om een ‘taskforce’ in te stellen. Een groep deskundigen vanuit overheden, woningbouwverenigingen en anderen die probeert tot oplossingen te komen die de bouw van nieuwe woningen versnellen. Niet alleen voor statushouders, maar ook voor de starters op de woningmarkt die nu ook moeilijk aan de bak komen.
Dit voorstel kreeg deze week steun van gemeenten en provincie en is inmiddels al aan de orde geweest in het overleg tussen de overheden en de woningbouwverenigingen.

Ik ga er van uit dat we dit op korte termijn vervolgen om zo snel mogelijk tot actie over te kunnen gaan. Zo zouden we een paar grote maatschappelijke problemen een stap dichter bij de oplossing kunnen brengen.

Weblog burgemeester Fred Veenstra.