Weblog burgemeester Veenstra van DFM: Enerverende verkiezingen

DFM - De weblog van burgemeester Fred Veenstra van De Fryske Marren gaat deze keer over de Tweede Kamerverkiezingen, zowel over de organisatie als de uitslag.

Onderstaand de weblog:

De afgelopen dagen stonden bijna volledig in het teken van de verkiezingen. Bijzondere verkiezingen waren het. En dan heb ik het over de organisatie én over de uitslag. Hoewel sommigen twijfelden - kun je wel verkiezingen houden in deze coronatijden - bleek het wel te kunnen. Er is ontzettend veel tijd gestoken in de voorbereidingen en daar hebben we deze week profijt van gehad.

Natuurlijk worden alle regels rond de verkiezingen op landelijk niveau opgesteld; in de praktijk moet het wel in de gemeente worden uitgevoerd. In de afgelopen maanden zijn alle stembureaus getest: zijn ze wel coronaproof? Er is fors geïnvesteerd in kuchschermen, desinfectiezuilen, bewegwijzering en nog veel meer. Het bleek te werken.

Er zijn honderden vrijwilligers ingezet als lid van het stembureau en als teller. Gelukkig hebben veel mensen zich aangemeld en was er een reservelijst. Dat mensen per brief konden stemmen of eerder naar een aantal stembureaus konden gaan bleek goed uit te pakken. Ruim 3800 mensen stemden per brief en enkele duizenden maakten gebruik van de mogelijkheid om op maandag en dinsdag te stemmen.

De nieuwe methode om alle stembiljetten te tellen werkte goed, ook al omdat de trainingen voor de voorzitters van de bureaus goed gevolgd werden. Natuurlijk zal uit de evaluatie blijken dat er verbeterpunten zijn, maar verreweg het meeste is uitstekend verlopen.

Voor een groot deel is dat te danken aan Jan Knijpstra, ons onvolprezen ‘hoofd verkiezingen’ die in zijn carrière van ruim 30 jaar al voor de 42-ste keer een verkiezing mocht organiseren. Donderdagmorgen rond half vijf kon op het gemeentehuis het licht uit; alle uitslagen waren verwerkt. Met dank aan Jan en al die andere medewerkers en het grote aantal vrijwilligers dat zorgde dat we gebruik konden maken van ons belangrijkste democratisch recht: naar de stembus gaan.

En dat hebben heel veel mensen gedaan. Het opkomstpercentage van bijna 83% betekent dat ruim 33.000 mensen hebben gestemd. Bij het bekijken van de definitieve uitslag viel mij op dat er stemmen zijn uitgebracht op alle 37 partijen die op het stembiljet stonden. Vooraf werden er nogal wat opmerkingen gemaakt over het grote aantal partijen, maar blijkbaar heeft iedere partij een eigen aanhang, hoe klein die soms ook is. Waar de VVD met 6.859 stemmen in onze gemeente de grootste is geworden, moesten De Groenen het doen met 2 stemmen.

In de media is de uitslag, landelijk en provinciaal, inmiddels uitgebreid geanalyseerd. Het blijkt maar weer dat peilingen lang niet altijd de uitslag juist voorspellen. Veel mensen hebben pas op het laatste moment hun keus bepaald, misschien nog naar aanleiding van het lijsttrekkersdebat op dinsdagavond. Wat ook opvalt is dat de uitslag van de stemmen die per post zijn uitgebracht afwijkt van het algemene beeld. En het algemene beeld is weer grotendeels in lijn met wat we provinciaal en landelijk zien. Enkele partijen verliezen fors en anderen krijgen boven verwachting extra zetels.

In Den Haag gaat men nu aan de slag met de formatie van een nieuw kabinet. Bij ons worden de stembureaus weer opgeruimd, de stembiljetten netjes opgeborgen en beginnen we binnenkort met de voorbereidingen voor de volgende verkiezingen. Op 16 maart 2022 mogen we opnieuw stemmen. Dan zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Die zijn voor het reilen en zeilen van de gemeente minstens zo belangrijk als die voor de Tweede Kamer.

Ik hoop dat er dan weer een ‘echte’ campagne kan worden gevoerd waarbij we de kandidaten op straat tegenkomen en in gesprek kunnen gaan. En ik hoop vooral dat de opkomst ook dan heel groot zal zijn. De gemeentepolitiek verdient het!

Weblog burgemeester Fred Veenstra.