Weblog burgemeester Veenstra van De Fryske Marren: Toekomst

Foto Gewoan Dwaan / Douwe Bijlsma

DFM - Burgemeester Fred Veenstra van De Fryske Marren gaat in zijn weblog deze keer onder andere in op de Friese Kerkendag, de Friese Bestuurdersdag de toekomstvisie voor de gemeente.

Onderstaand de weblog:

In verschillende bijeenkomsten ging het in de voorbije week over onderwerpen die met de toekomst, dichtbij of verder weg, hebben te maken.

Zondagmorgen was ik samen met de Commissaris van de Koning bij de opening van de Friese Kerkendag die deze keer in Joure werd gehouden. Na een inspirerende kerkdienst over het thema “tijd”, en dus over de toekomst, konden de aanwezigen, velen ook digitaal, meedoen aan allerlei workshops en gesprekken over actuele onderwerpen. Over klimaat, duurzaamheid en landbouw, maar ook over de kerk van morgen. Mooi dat zoveel mensen de tijd namen om daar samen over na te denken.

Een grote groep Friese politici en bestuurders liet zich tijdens de vierde Friese Bestuurdersdag die maandag weer plaatsvond onder andere bijpraten over Arcadia. Dit is het 100 dagen durende evenement dat al in de nabije toekomst, volgend jaar, gaat plaatsvinden als vervolg op Kulturele Haadstêd 2018. In de hele provincie staan weer prachtige culturele voorstellingen en exposities op het programma. En er is volop gelegenheid om daar aan mee te doen. Ook cultuur maken we immers samen.

In onze eigen gemeente mocht ik dinsdagavond bij een gesprek over onze toekomstvisie zijn. Een gesprek met ongeveer 20 inwoners die zich hiervoor hadden aangemeld. Het werd een mooie avond waar bleek dat verschillende aanwezigen er zelf al goed over hadden nagedacht. Wat voor gemeente willen wij in de toekomst zijn? En hoe zouden onze kinderen of kleinkinderen daar over denken?
Behoud van ons karakteristieke landschap kwam aan de orde. En de behoefte om meer ruimte te geven aan wandelaars en fietsers. Maar ook de wens om nog meer van onderop te gaan werken en ruimte te geven aan plannen van dorpen. En iemand vond dat er dan eigenlijk gewerkt moet worden aan een vorm van zeggenschap op dorpsniveau.
Het woord “mienskip” kwam ook voorbij. We moeten zorgen dat dorpen leefbaar blijven. Dat er ruimte moet zijn voor jong en oud. Dat moet meegenomen worden in de plannen voor toekomstige woningbouw. Een vruchtbare avond.

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van deze week bleek het nog te vroeg te zijn om een besluit te nemen over de toekomstige locatie van het Brûsplak in Joure. Daar zal de komende tijd verder over worden gesproken. De raad sprak wel unaniem uit dat er een Brûsplak - een onderdak voor allerlei culturele en andere verenigingen - moet komen. En ook het benodigde budget wordt al in de begroting vastgelegd. De komende maanden wordt het locatieonderzoek verder uitgewerkt zodat we begin volgend jaar weten op welke plek de verenigingen een mooie toekomst tegemoet gaan.

De gemeenteraad sprak zich woensdagavond ook unaniem uit voor een nieuwe periode van twee jaar voor het AZC in Balk. De crisis in de opvang van asielzoekers in ons land is zo groot dat ook De Fryske Marren opnieuw zijn verantwoordelijkheid neemt voor een goede opvang van mensen die op de vlucht zijn voor oorlog en geweld. Een mooi besluit.

De ochtend daarna mocht ik voor het eerst in lange tijd weer fysiek een naturalisatieceremonie leiden. Maar liefst 27 mensen, voor een groot deel afkomstig uit Syrië en Eritrea, kregen het bewijs van Nederlanderschap uitgereikt. De volwassenen legden de “Verklaring van Verbondenheid” af. Daarmee spreken ze onder andere uit “de plichten die het staatsburgerschap met zich meebrengt getrouw te vervullen”. De ceremonie is het slotstuk van een jarenlang proces om Nederlander te worden. Na een verblijf in een AZC en het verkrijgen van een status, duurt het vaak nog lang om het hele inburgeringstraject te doorlopen. Maar dat doen de meeste mensen met doorzettingsvermogen omdat ze een goede plek in onze samenleving willen krijgen. Bij de ceremonie zie ik dan ook vaak de trots van volwassenen en kinderen dat dit is gelukt. Ik wens ook deze nieuwe Nederlanders een mooie toekomst in De Fryske Marren.

Weblog burgemeester Fred Veenstra.