Weblog burgemeester Veenstra: Ontmoetingen

Foto De Fryske Marren / Douwe Bijlsma

DFM - De weblog van burgemeester Fred Veenstra van De Fryske Marren gaat deze keer over het gewone, maar nu wel bijzondere om weer echt mensen te ontmoeten. Onder andere bij een bezoek aan het asielzoekerscentrum in Balk. Maar ook over het weer fysiek bij elkaar komen van de gemeenteraad.

Onderstaand de weblog:

Het klinkt heel gewoon, maar het is op dit moment wel bijzonder. Groepen mensen ontmoeten. Na bijna anderhalf jaar groepsgesprekken via het scherm en individuele gesprekken met allerlei voorzorgsmaatregelen, kon het deze week allemaal weer wat losser.

Hoewel ik ook alweer aan het mondkapje gewend was geraakt voelde het deze week een stuk vrijer. En wat was het mooi om weer met een aantal groepen mensen ‘in het echt’ te kunnen spreken. Vanuit de gemeente organiseren we op dit moment een serie gesprekken over ons project Wikselwurk. Ik schreef er eerder over; hoe organiseren we de samenwerking tussen inwoners en gemeente op een manier waarbij ieder tot zijn recht komt. Ik kan niet bij al die gesprekken zijn. Dus kunnen de aanwezigen mijn welkomstwoord bij die bijeenkomsten via een filmpje zien. Maar ik wilde dat toch op zijn minst ook één keer fysiek doen en kennis maken met de mensen die hebben gereageerd op onze oproep en dus mee willen praten.

Deze week zat er een flinke groep mensen in De Oerdracht in Joure om het gesprek aan te gaan. Vanuit een aantal verenigingen, maar ook mensen die het onderwerp belangrijk vinden, daarover mee willen praten en zich dus op die manier willen inzetten voor onze lokale samenleving. Ik ben er niet de hele bijeenkomst geweest - mensen moeten zich immers ook uit kunnen spreken over het gemeentebestuur zonder dat er een bestuurder bij zit - maar ik heb er een heel positieve indruk van gekregen. Er was een grote betrokkenheid om het samen te doen, verbeteringen voor te stellen, kennis in te brengen en de schouders er onder te zetten. Mooi om te zien.

Ik ben ook op bezoek geweest bij het azc in Balk. Voor een overleg met de directeur. We hadden elkaar na het raadsbesluit van anderhalve week al even telefonisch gesproken, maar het was goed om dat opnieuw te doen. Hoe is het besluit om geen contract voor een nieuwe periode van twee jaar te sluiten gevallen, bij de leiding en bij de medewerkers, en hoe moet het nu verder.

Ik merkte dat er al veel in gang is gezet in de afgelopen dagen. Voor enkele honderden mensen moet een nieuwe opvangplaats worden gezocht. Het personeel moet ook naar een andere locatie, er moeten contracten worden opgezegd, voorbereidingen worden getroffen voor de ontmanteling van de gebouwen en nog veel meer. Ondanks de teleurstelling die er toch is wordt er nu hard gewerkt om die nieuwe werkelijkheid weer vorm te geven.

Ik sprak ook met de medewerkers. Gelukkig weten ze inmiddels al waar ze na de sluiting van het centrum in Balk gaan werken. Maar ook zij hebben de afgelopen jaren met hart en ziel in Balk gewerkt om de inwoners van het azc te begeleiden en de relatie met de inwoners van Balk zo goed mogelijk te laten zijn. De mensen van het COA, van de gemeente en de vrijwilligers van Vluchtelingenwerk hebben dat heel goed gedaan. Uit het draagvlakonderzoek dat we hielden bleek dat ook al. Hoe je dat onderzoek ook uitlegt, er werd in ieder geval duidelijk dat de ervaringen met het azc in de afgelopen jaren positiever zijn geworden. Dat is behalve aan de vrijwilligers uit het dorp vooral ook te danken aan de mensen die op het azc werkten. Ik heb ze bedankt voor het werk dat ze hebben gedaan en de grote inzet die ze hebben gepleegd.

Deze week dus een paar ‘echte’ ontmoetingen. Volgende week (deze week red.) vergadert de gemeenteraad weer in het gemeentehuis en niet via het scherm. Ik kijk er naar uit! Mooi dat er weer zulke ontmoetingen kunnen zijn. Ontmoetingen horen immers bij de kern van mijn werk en in die zin was de afgelopen periode een heel frustrerende. Maar elkaar kunnen ontmoeten maakt ook onderdeel uit van de essentie van ons bestaan.
Ik hoop dat we allemaal weer merken dat door elkaar ontmoeten de samenleving wordt versterkt.

Weblog burgemeester Fred Veenstra.