Weblog burgemeester Fred Veenstra: Betrokkenheid

De sollicitatieraad op een foto uit 2019 Foto De Fryske Marren

DFM - In zijn weblog schrijft burgemeester Fred Veenstra deze keer over betrokkenheid.

Onderstaand de weblog:

Deze week (vorige week red.) hadden wethouder Luciënne Boelsma en ik een overleg met de leden van onze sollicitatieraad. Eind 2019 was de oprichtingsbijeenkomst van deze sollicitatieraad. Uniek in ons land, maar wat mij betreft wel belangrijk. Deze groep mensen kan ons scherp houden als het gaat over het werven van nieuwe medewerkers. Iedereen die bij de gemeente werkt heeft immers maar één opdracht: zorgen dat de zaken voor onze inwoners zo goed mogelijk geregeld zijn.

Dan is het niet meer dan logisch dat de inwoners ook zelf meepraten over eigenschappen en vaardigheden waarover, in het algemeen, de medewerkers moeten beschikken. Na enkele startbijeenkomsten kwamen we in de greep van corona en kwam het gesprek met de leden van de raad stil te liggen. Maar nu wordt het met enthousiasme weer opgepakt. Van beide kanten.

Als gemeentebestuur vinden we het belangrijk dat we vanuit de samenleving worden gevoed met goede, deskundige adviezen over ons wervingsbeleid. En ik merkte dat de leden van de sollicitatieraad, ook na de lange pauze, nog steeds bereid zijn hun kwaliteiten beschikbaar te stellen voor de gemeente, en dus voor alle inwoners. We hebben een goed gesprek gehad en verschillende suggesties gekregen. Daar gaan we mee aan de slag en zullen dat ook snel weer terugkoppelen in een vervolggesprek.

Het is mooi dat er inwoners zijn die hun eigen deskundigheid, levenservaring en kennis van onze mienskip willen inzetten voor het algemeen belang. Dat zie ik bij de sollicitatieraad, maar ook op meer terreinen. Binnenkort starten we de gesprekken met een groep inwoners die zich heeft aangemeld om mee te praten over onze dienstverlening.

Voor de vakantieperiode hadden we een aantal gesprekken met in totaal tientallen inwoners over ons Wikselwurk-project. Dat gaat over de vraag hoe je in deze tijd zorgt dat inwoners goed betrokken kunnen zijn bij projecten in hun eigen omgeving én over de vraag hoe de gemeente inwoners kan ondersteunen bij initiatieven uit de samenleving.

En ook op heel concrete onderwerpen zijn er inwoners die zich inzetten voor hun eigen woonomgeving. Ik was deze week bij één van de avonden die we met de politie organiseerden voor de beheerders van de Whatsapp-buurtpreventiegroepen. Er zijn tientallen van deze groepen in onze gemeente. En het bleek opnieuw dat de beheerders er heel veel tijd in steken om te zorgen dat alles goed loopt: nieuwe wijkbewoners vragen om mee te doen, zorgen dat er in de appgroepen alleen veiligheidszaken worden besproken, contact met de politie als er zich iets voordoet en nog veel meer.

Betrokkenheid bij de samenleving. Dat kan op heel veel manieren. Dat bleek dus ook deze week. Gelukkig zijn veel mensen bereid om, ieder op hun eigen manier, een bijdrage te leveren. Iets om blij mee te zijn en ook wel om trots op te zijn.
Ook deze betrokkenheid past bij de actieve gemeente die we willen zijn. Samen komen we er wel!

Weblog burgemeester Fred Veenstra.