Weblog burgemeester Fred Veenstra: anders werken

Foto De Fryske Marren

DFM - In zijn wekelijkse weblog schrijft burgemeester Fred Veenstra over het veranderen van werksituaties. Over de extra werkzaamheden naast het reguliere werk. Dat veel reguliere taken van een burgervader de afgelopen tijd in de verdrukking zijn geraakt.

Onderstaand de weblog:

Ik word er niet vrolijk van wanneer ik een hele dag thuis aan het werk ben. Natuurlijk ben je bezig met mailen, bellen, appen en digitaal vergaderen en kom je ook thuis tijd tekort, maar het is anders dan normaal. Niet even een praatje met iemand op de gang van het gemeentehuis, niet even de straat op en daar een spontaan gesprek hebben. En vooral: niet op bezoek bij mensen, organisaties en evenementen.

Ik had er een telefoongesprek over met iemand deze week. Over hoe ons werk in de afgelopen maanden van karakter is veranderd. Burgemeester zitten vergaderingen voor, hebben overleg met politiechef en brandweercommandant en ondertekenen alle officiële stukken die de deur uit gaan. En het afgelopen half jaar is daar de coronacrisis bijgekomen.

Minister Ollongren vertelde vorige week dat burgemeesters inmiddels 60 tot 90% van hun tijd met Corona bezig zijn. Ik zie dat ook. Iedere week het overleg van het Regionaal Beleidsteam, het gemeentelijke crisisoverleg en de landelijke klankbordgroep van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. En voor al die overleggen moeten stukken worden gelezen en standpunten voorbereid. Daarnaast zijn er al die praktische vragen die om een snel antwoord vragen. Iedere versie van de Noodverordening roept weer nieuwe vragen op. Hoe gaan we om met de horeca, met de kantines van sportverenigingen, met concerten in ruimten die daarvoor nu niet meer mogen worden gebruikt en nog veel meer. En hoe handhaven we. Met een goed gesprek en een waarschuwing of grijpen we harder in?

Al dat nieuwe werk komt niet in de plaats van maar naast het reguliere werk. College en raad vergaderen ook gewoon door. Inwoners en bedrijven hebben immers recht op vlotte besluitvorming over bestemmingsplannen, subsidies en andere zaken waarvoor men de gemeente nodig heeft. De dagen zijn dus meer dan gevuld.

Maar toch; en daar ging het gesprek dat ik noemde over. Een burgemeester heeft verschillende taken en rollen. Eén daarvan is die van “burgervader”. Je hebt een verbindende rol in de gemeentelijke samenleving. Iedere burgemeester vult die rol op zijn of haar eigen manier in, maar iedereen is daar in normale tijden een groot deel van de tijd mee bezig. Omdat het bij je werk hoort, maar vooral ook omdat het een mooi onderdeel, een dankbaar onderdeel van je werk is.

Je mag op de plaatsen waar je komt uitstralen dat de gemeente, en dus onze lokale gemeenschap, waardeert wat iemand of een vereniging doet of je mag mensen feliciteren met een hoogtepunt in hun persoonlijk leven.

Veel van die burgervadertaken zijn de afgelopen tijd in de verdrukking gekomen. Er zijn geen evenementen, jubilea of concerten waar ik de gemeente mag vertegenwoordigen. Het feliciteren van een echtpaar dat een jubileum viert gebeurt telefonisch of met een kort bezoekje. Dat is jammer. Want het is niet alleen ontzettend mooi en leuk om te doen, ik leer er ook veel van. Over hoe onze gemeenschap in elkaar zit, hoe de gemeente daar mee om gaat of hoe mensen in een lange reeks van jaren hun leven hebben geleid en hun plek hebben gevonden.

Afgelopen zaterdag lukte het toch. Een bezoek aan meneer en mevrouw Heeringa in Balk die vierden dat ze 70 jaar zijn getrouwd. En, in Steenwijk, het uitreiken van een Koninklijke onderscheiding aan mevrouw Van der Kooi uit Sintjohannesga, die we in het zonnetje mochten zetten omdat ze zich al jarenlang met hart en ziel inzet voor de Fybromyalgie-patiëntenvereniging. In beide gevallen met desinfectiemiddelen, mondkapje en op afstand. Maar toch. Het was goed om dat deel van het werk ook weer te mogen doen.

Ik hoop dat het niet lang duurt voordat ik weer meer burgervader kan zijn. Maar of die hoop gerechtvaardigd is? De coronacijfers van deze week zijn reden tot zorg. Als er niet binnen een paar dagen een verbetering optreedt dan zullen er volgende week denk ik weer extra maatregelen komen. Maatregelen die het maatschappelijk leven verder op slot zullen zetten. Ik hoop dat het niet zover komt. Dat hebben we deels ook zelf in de hand. Nu afstand houden (en je houden aan al die andere regels) betekent ook dat we corona op afstand houden. Doorzetten dus. Dan kunnen we elkaar over een tijdje weer echt ontmoeten.

Weblog burgemeester Fred Veenstra.
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda De Fryske Marren

Wees loyaal – aan onze vrienden