Vuilniszakken vol rotzooi tijdens schoonmaakactie Sintjohannesga, Rotsterhaule e.o.

Eigen foto

SINTJOHANNESGA/ROTSTERHAULE - Meerdere inwoners van de dorpen Sintjohannesga, Rotsterhaule en omstreken zijn afgelopen weekend actief geweest in het kader van ‘Himmeldei 2021’.

Het doel van de de jaarlijkse Himmeldei is om met jong en oud in eigen regio zwerfafval op te ruimen. In Sintjohannesga en Rotsterhaule werden onder andere de bermen van de Streek, het Abe Sjipkopplein, de Lichte, het steegje achter De Grie, het schoolplein van basisschool De Trieme en meerdere andere straten en bermen ontdaan van rotzooi.

'Ditjes en Datjes'
Het initiatief hiervoor werd onlangs gestart in de lokale whatsapp-groep ‘Ditjes en Datjes’. Omdat in 2020 de Himmeldei in het water viel door de toen geldende corona-maatregelen, werd er begin maart 2021 een nieuwe poging ingezet door één van de inwoners. Hier werd meteen positief op gereageerd door dorpsbewoners. De gemeente De Fryske Marren stelde afvalgrijpers en vuilniszakken beschikbaar.

Nadat vrijdag al door enkele inwoners al een flinke slag was gemaakt, stonden zaterdagochtend ondanks het voorspelde slechte weer opnieuw meerdere dorpsbewoners klaar in hun reflecterende hesjes en kleding. Gewapend met grijpers, vuilniszakken en kruiwagens werd een groot deel van de dorpsbermen ontdaan van zwerfvuil.

Volle vuilniszakken
Via de appgroep werden foto’s gedeeld van de ‘oogst’: volle vuilniszakken gevuld met voornamelijk weggegooide peuken, lege flessen van zowel plastic als glas, kauwgom en zelfs een zwangerschapstest! “50 meter gehad en nu al een hele vuilniszak vol!”, “het geeft een goed gevoel om bij te dragen aan het schoonhouden van de leefomgeving” en “ik ben wel geschrokken van de vele sigarettenpeuken!” waren maar een paar van de vele reacties naar aanleiding van de opruimactie. De oogst bestond uiteindelijk uit tien volle vuilniszakken in slechts twee uur tijd.