Voorstanders nieuw vakantiepark Langweer overhandigen petities

LANGWEER - Waar eerder al de tegenstanders van een nieuw vakantiepark in Langweer op de trom sloegen via het dorpsblad en bij de gemeente, kwamen woensdagochtend
de voorstanders naar het gemeentehuis. Zij hadden twee petities meegenomen voor de wethouders Frans Veltman, met in zijn portefeuille recreatie en toerisme, en Roel de Jong, onder andere verantwoordelijk voor ruimtelijke ontwikkeling. De twee heren kregen bijna 750 handtekeningen overhandigd, verdeeld over 389 namens de horeca en 359 van en namens de jongeren in het dorp met 1100 inwoners.

Het plan voor een nieuw vakantiepark met 199 woningen moet gerealiseerd worden op het weiland aan de Pontdyk, tegenover Villapark Langweer. Eigenaar daarvan, Bauke Jonkman, is ook initiatiefnemer van dit project binnen het plan Waterfront Fryslân. Dit doet hij samen met Rotteveel M4 Bouwmanagement en vastgoedadvies uit Alkmaar.  Na twee eerdere pogingen lijkt dat nu te slagen. Jonkman is er enthousiast over. Heeft er zwaar voor moeten lobbyen, maar veegt dat met één arm weg. “Ach, it rint sa’t it rint.” Inmiddels is er met Landal Greenparks een intentieovereenkomst getekend, die het beheer van het park op zich zal nemen.

Noodzakelijke seizoensverlenging
De 86 huizen op Villapark Langweer zijn bijna allemaal in particulier bezit. Dat betekent dat ze in de zomer volop worden bewoont, maar in de winterperiode leeg staan. Om die situatie op het nieuw aan te leggen park te voorkomen is in de overeenkomst opgenomen dat 70 procent van de woningen in de verhuur komt. Ook komen er faciliteiten als een restaurant, speelruimtes en een overdekt zwembad  Daarmee moet volgens Bauke Jonkman de noodzakelijke verlenging van het seizoen in Langweer worden bewerkstelligd. Jonkman geeft aan dat de recreatiesector en daarmee ook het winkelbestand in Langweer achteruit boert.  

Jeugd kan het niet meer aanzien
De 17-jarige Marc Blekkenhorst en 16-jarige Martijn Kampen bevestigen dat met hun petitie naar de wethouders. ,,Wij, de jeugd van Langweer, zijn ervan overtuigd dat het nieuw te ontwikkelen waterpark langs de Pontdyk ons het broodnodige toekomstperspectief gaat bieden dat we de afgelopen jaren hebben zien afbrokkelen. We vinden dat de jeugd die hier woont, naar school gaat en werkt een fijne toekomstbestendige woonplaats verdient.''

Marc en Martijn vervolgen hun betoog namens de jeugd: ,,Als ons dorp niet vernieuwt, zakt het toerisme nog verder weg. Dit heeft al geleid tot het verdwijnen van allerlei winkels in het dorp in de afgelopen jaren en zal resulteren in nog minder bedrijvigheid en klandizie in de haven en de horeca en een verdere achteruitgang van de leefbaarheid en levendigheid in het dorp.'' De ondertekenaars van deze petitie kunnen het volgens de jongens niet meer aanzien dat tot dusver alle plannen werden getorpedeerd. ,,Wij vertrouwen erop dat u, als vertegenwoordigers van de politiek verantwoordelijk voor de toekomst van Langweer, ons dit toekomstperspectief gunt en ons verzoek serieus neemt. We kunnen ons niet meer permitteren nog langer te wachten.''

Import mensen met geld
Aan tafel in de raadszaal zitten ook Jetze Heeres (62) van het Wapen van Langweer en Frank Plantinga (44) van Cafetaria-IJssalon 't Hoekje. Zij vertegenwoordigen in het gesprek met wethouders De Jong en Veltman de horeca in het watersportdorp. Op de vraag van Veltman hoe het nieuw te bouwen vakantiepark zich verhoudt tot de dorpsvisie antwoord Heeres: ,,Ik heb zo'n zeven jaar geleden volop meegesproken voor de totstandkoming van die visie. Daar past het park aan de Pontdyk prima in. De mogelijkheid daartoe is destijds zelfs al in de plannen meegenomen. Maar ik vermoed dat het bij jullie diep in een lade verstopt ligt.''

Op de vervolgvraag vanuit de gemeente over hoe de indieners van de petitie denken over de kant van de tegenstanders antwoord hij: ,,Het is niet goed dat import mensen met veel geld gaan bepalen wat de toekomst voor Langweer is. Als het aan hun ligt wordt het een dorp in rustte en dat moeten we voorkomen. Over een jaar of wat zijn zij er niet meer en dan zitten wij er mee.'' Frank Plantinga vult nog aan dat het niet zo'n ellenlang traject moet worden als met de nieuwbouwplannen op de locatie van de Wielen aan de Stevenshoek het geval is. ,,Daar is Langweer absoluut niet bij gebaad.''  

Geen wig in de gemeenschap slaan
Aan het einde van het gesprek wil Marc Blekkenhorst nog graag even het woord. ,,Ik wil nog graag een keer duidelijk maken dat een grote groep in Langweer bang is voor nog meer achteruitgang. Het lijkt mij verstandig om een keer met alle betrokken partijen om tafel te gaan en goed gesprek met elkaar te hebben.''

Voor wethouders Frans Veltman en Roel de Jong een oproep die goed past bij de manier waarop zij het besluitproces aanvliegen. ,,We hebben het idee dat voor- en tegenstanders beide zo'n beetje de helft van de Langweerder bevolking vertegenwoordigen en dat maakt het niet makkelijker. Wat voor ons van belang is dat we geen wig in de gemeenschap moeten slaan. Welk besluit er ook wordt genomen, iedereen moet zich gehoord voelen. Dat betrokkenen, al kunnen we niet iedereen tevreden stellen, na de tijd in ieder geval vinden dat het proces goed gedaan is.''

Open polderlandschap
Dat het nog een moeilijk verhaal wordt om tussen de partijen geen wig te drijven, blijkt wel uit de ingezonden stukken die de tegenstanders in februari en maart in de dorpskrant plaatsten. Zij worden vertegenwoordigd door oud-burgemeester Michiel Alma, oud-voorzitter Plaatselijk Belang Freek Faber en gepensioneerde Michiel Egeler, die meer dan 35 jaar werkzaam was voor Heineken, waaronder als directeur van de aziatische tak van de bierbrouwer. Ook zij hebben een petitie gehouden, welke werd ondertekend door zo'n 150 medestanders.

Belangrijk argument voor hen is dat met de komst van het park ,,een mooi stuk open polderlandschap definitief zal verdwijnen. Het uitzicht op de oude boerenstreek Dijken verdwijnt voor een groot gedeelte en het wandel- en fiets ommetje wordt nooit meer hetzelfde. Dat open polderlandschap is nu juist één van de redenen voor inwoner en toerist om van Langweer te houden.'' Zij zijn van mening dat het met zeven recreatieparken in de omgeving van Langweer wel voldoende is ,,als we de authenticiteit van het oude dorp en de open ruimte rond het dorp nog een beetje in stand willen houden.''

Tweede brug
Ook de komst van een tweede beweegbare brug, waarmee het nieuw park aan de Pontdyk via het water ontsloten moet worden met de Langwarder Wielen, is een doorn in het oog van de groep. ,,Dus ons ritje naar Sneek gaat dan voortaan via de hink-stap-sprong van twee bruggen en een pont. De ijsbaan met de mooie bossages er omheen verdwijnt tot aan de lichtmasten. Bovendien lijkt het er in de schetsen op dat de ijsbaan binnen het park zal liggen. Dat betekent dat daar van alles op gepland kan worden. Tenslotte zal het forse extra verkeersaanbod in de omgeving  Brédyk/Osingaleane/Pontdyk waarschijnlijk tot problemen leiden'', schreven de heren Egeler en Faber in februari.

Onzin
In maart publiceerden Freek Faber en Michiel Egeler een tweede artikel het het dorpsblad. Daarin reageren ze onder andere op het punt dat volgens de horecamannen in Langweer de tegenstanders ‘allemaal oud directeuren en bestuurders van grote bedrijven’ zouden zijn. ,,Onzin: natuurlijk zijn al die ondertekenaars die wonen in de Buorren, Appelhôf, Legemastersingel, de Hendrik Dijkstraleane, Foekjessteech,Tslillânleane, Pontdyk, Dijken de Legebuorren, Brédyk, Lyts Dykje, Efterom, Oasingaleane, etc, niet allemaal directeuren van grote bedrijven. Dat is een suggestieve manier om een  beeldvorming van zij tegen wij neer te zetten en vervuilt de discussie.''

Of er zoals Bauke Jonkman het graag ziet begin volgend jaar met de bouw van het vakantiepark kan worden begonnen zal de tijd uitwijzen. Volgens wethouder Frans Veltman moet er nog uiterlijk eind dit jaar een klap op de plannen worden gegeven. Om dat te kunnen doen zal eerst het college van burgemeester en wethouders hun positie moeten bepalen. Daarna is het de beurt aan de gemeenteraad om al dan niet hun fiat aan Waterfront Fryslân te geven.

Bron: o.a. dorpsblad van Langweer

Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda De Fryske Marren

Wees loyaal – aan onze vrienden