Voormalig schoolgebouw de Beuk wordt kleinschalig wooninitiatief

Foto Gewoan Dwaan - Douwe Bijlsma

SINT NICOLAASGA - Het college van b en w is voornemens het voormalig schoolgebouw de Beuk in Sint Nicolaasga te verkopen aan de initiatiefnemers van een kleinschalig wooninitiatief. Het betreft een  wooninitiatief voor jongvolwassenen met autisme en of een lichamelijke beperking.

Deze woonvorm voorziet in een vraag naar aangepaste woningen voor deze jonge inwoners. Meerdere ouderechtparen uit het dorp en omgeving hebben te kennen gegeven serieuze belangstelling te hebben.

Wonen in eigen leefomgeving
Deze jonge inwoners hebben dusdanig veel hulp en begeleiding nodig dat zelfstandig wonen niet mogelijk is. Voor deze doelgroep is er in de buurt geen geschikte woonmogelijkheid. Volgens de initiatiefnemers vallen deze jongvolwassenen al vanaf hun geboorte tussen wal en schip. Door dit initiatief krijgen ze de mogelijkheid in hun eigen leefomgeving te gaan wonen. Voor hen extra belangrijk omdat dan hun bestaande contacten in het dorp en in hun omgeving blijven bestaan.

Wethouder Frans Veltman: “Sinds halverwege 2019 zijn we als gemeente in gesprek met de initiatiefnemers van ‘Wooninitiatief de Beuk’. Vanaf het eerste begin staan wij positief tegenover dit mooie burgerinitiatief omdat het maatschappelijke meerwaarde heeft en een initiatief is van, in en door het dorp.”

Voor de verdere planontwikkeling hebben de initiatiefnemers inmiddels samenwerking gezocht met de professionele organisatie Driestroom. Het plan wordt ondersteund door Plaatselijk Belang Sint Nicolaasga.
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda De Fryske Marren

Wees loyaal – aan onze vrienden