Voormalig pakhuis 'De Krim' in Joure onder de hamer

Foto De Fryske Marren

JOURE - Het voormalige pakhuis 'De Krim' in Joure is onder de hamer. Gemeente De Fryske Marren heeft het pand aan de Krim 2 in de verkoop.

,,Het perceel heeft een oppervlakte van circa 87 m2. Afhankelijk van de nieuwe functie of activiteit, is de gemeente bereid om de bestemming te wijzigen. Dat maakt het mogelijk dat u bijvoorbeeld kunt wonen in het karakteristieke pand'', aldus DFM.

Volgens de gemeente kan de bestemming worden gewijzigd in bedrijfs-, sport- of maatschappelijke of woonfunctie. De inschrijver moet zich er van vergewissen of de voorgenomen functie en/of activiteit past binnen de betreffende wijzigingsbevoegdheid van het geldende bestemmingsplan.

Verkoop bij inschrijving
Belangstellenden kunnen een bod uitbrengen. Daarvoor heeft de gemeente een formulier online gezet. Dit moet uiterlijk op maandag 10 mei om 10.00 uur zijn ingeleverd.

Wethouder Roel de Jong opent de enveloppen na sluiting van de inschrijving in het gemeentehuis in Joure. De datum van het openen van de enveloppen maakt De Fryske Marren op een later moment bekend. Bieders krijgen een uitnodiging om persoonlijk aanwezig te zijn.

Bezichtiging
Het is mogelijk om het pakhuis te bezichtigingen. Dat is alleen mogelijk op afspraak, zodat er rekening gehouden kan worden met de coronaregels.