Tweede fase zonnepanelen op rioolwaterzuivering Joure

JOURE - Wetterskip Fryslân gaat ruim 5.200 zonnepanelen plaatsen op de
rioolwaterzuivering (rwzi) van Joure. In mei heeft het waterschap al ruim 600
zonnepanelen geplaatst. Met het project 'Zon op rwzi’s' plaatst het wetterskip in totaal
ongeveer 35.000 zonnepanelen op dertien van haar zuiveringen.

Het plaatsen van zonnepanelen draagt voor 17 procent bij aan de klimaatdoelstelling
van het waterschap. De investering in de zonnepanelen verdient het waterschap terug
door op de energierekening te besparen en de jaarlijkse SDE+-subsidie te ontvangen.
In 2020 wil Wetterskip Fryslân 40 procent van haar totale energiebehoefte duurzaam
opwekken.

14 miljoen euro
De plaatsing van de zonnepanelen op 13 zuiveringen vermindert de CO2-
uitstoot met 13 procent. De op te wekken zonne-energie op de zuiveringen is bijna
9.000.000 kWh/jaar. Dat staat gelijk aan 3.000 huishoudens. Wetterskip investeert in
totaal ruim 14 miljoen euro in het project Zon op rwzi’s. GroenLeven plaatst de zonnepanelen.

Investeren in duurzame wereld
Met de investering in zonnepanelen draagt Wetterskip Fryslân bij aan een duurzame
wereld. De verandering van het klimaat heeft een grote invloed op de taken van
Wetterskip. De zeespiegel stijgt en door extreme neerslag moet er meer water worden
afgevoerd. In tijden van droogte is er juist meer vraag naar (zoet) water.
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda De Fryske Marren

Wees loyaal – aan onze vrienden