Twee goede doelen ontvangen bijdrage Stichting Westermeer

Foto Blaauwhofhuis

DFM - In de laatste vergadering van het jaar heeft Stichting Westermeer twee subsidies toegekend. De totale bijdrage van het bestuur is 3.400 euro.

De goede doelen die een bijdrage ontvangen zijn voor de Stichting Vrienden van Dagelijks Leven en Stichting Kaatsclub Joure (i.o.). Zij krijgen respectievelijk 3.000 euro voor een duofiets voor bewoners van Het Blaauwhofhuis in Joure en 400 euro voor de oprichting van de stichting voor de kaatsvereniging.

Stichting Westermeer is een stichting die uit de jaarlijkse opbrengsten van haar vermogen en schenkingen subsidies verleent aan stichtingen en verenigingen binnen het grondgebied van de voormalige gemeente Skarsterlân en het dorp Terherne, voor initiatieven op maatschappelijk, cultureel, sociaal en recreatief gebied.

Daarmee wil Stichting Westermeer de helpende hand uitsteken om belangrijke initiatieven op genoemde terreinen een zetje in de goede richting te geven. En dat heeft de Stichting Westermeer in de ruim vijfenvijftig jaar van het bestaan gedaan in de vorm van subsidies voor projecten 'tot nut van het algemeen'.

Voor meer informatie over de subsidiemogelijkheden of over de stichting Westermeer kan men terecht op www.stichtingwestermeer.nl.