Thewes kiekt... reekalfjes zoeken met drone

SINT NICOLAASGA - Regelmatig gaat Thewes Hoekstra uit Sint Nicolaasga op pad met zijn fotocamera. Deze keer maakte hij foto's van de inzet van een droge om erekalfjes te zoeken.

Het te voet reekalfjes of andere jonge dieren zoeken in met name hoog gras op landerijen voordat er door de boer op gewerkt gaat worden is intensief en tijdrovend. Om met name in de periodes dat het gras eraf moet te voorkomen dat er door de maaimachine reekalveren dood gaan, wordt tegenwoordig steeds vaker de drone ingezet. Op deze manier willen agrariërs dierenleed voorkomen.

De drone, van in dit geval Bauke Bakker uit Witmarsum, is uitgerust met een warmtebeeldcamera zodat hij op het beeldscherm kan zien waar een reekalf zich verscholen houdt. Eenmaal gevonden wordt er een paaltje bij de schuilplek gezet, zodat de boer er met zijn tractor en maaier om heen kan werken.

De verrichtingen van Bauke zijn te volgen op www.facebook.com/Reekalf-drone-Noord-Nederland-2130768303880985/