Foto Thewes Hoekstra

SINTJOHANNESGA - Regelmatig gaat Thewes Hoekstra uit Sint Nicolaasga op pad met zijn fotocamera. Deze keer maakte hij een foto van molen De Hersteller aan de Hoge Dijk in Sintjohannesga. De achtkante grondzeiler met als oorspronkelijke functie poldermolen werd in 1857 gebouwd.

In april 2015 werd het plan gelanceerd om De Hersteller te verduurzamen. Onderdelen daarvan waren het isoleren van het woongedeelte van de molen. Ook het bovenwiel en de bonkelaar moesten worden vernieuwd, voor het laten draaien van de nog aanwezige spil in de molen. Deze spil is verbonden met een in de kelder geplaatste generator, waarmee sinds juli 2018 elektriciteit wordt opgewekt.

Het werk dat nu wordt uitgevoerd betreft het vernieuwen van de wieken, die op basis van een opgesteld inspectierapport gebreken als een scheurtje en roestplekken vertoonden. Ook wordt er een nieuw rietdek op de molenkap aangebracht. Dit alles gebeurt in opdracht van eigenaar Molenstichting 'de Hersteller'.