Stichting Westermeer verstrekt € 39.600,00 aan subsidies

JOURE - Het bestuur van de Stichting Westermeer heeft in haar derde vergadering van dit jaar een vijftal subsidies toegekend. De stichting geeft financiële steun aan initiatieven op het grondgebied van de voormalige gemeente Skarsterlân met daarbij Terherne.

Tijdens de bestuursvergadering zijn diverse subsidieaanvragen besproken. Dit heeft geleid tot het toekennen van vijf aanvragen. De toekenningen betreffen:

- Voetbalvereniging FFS te Vegelinsoord krijgt voor de realisatie van drie extra kleedkamers een bedrag van 8000 euro;
- Stichting Present De Fryske Marren ontvangt voor een vijftal projecten die worden uitgevoerd in het werkgebied een bijdrage van 600 euro;
- Voor Molenstichting De Hersteller is 15.000 euro beschikbaar om molen ''De Hersteller'' in Sint Johannesga te restaureren;
- CBS Wumkesskoalle ontvangt voor het realiseren van een duurzaam schoolplein 15.000 euro;
- Er gaat 1.000 euro naar Stichting Kinderdorp Joure voor het organiseren/opzetten van een kinderdorp voor de basisschooljeugd.

Het bestuur van de Stichting Westermeer vergadert ongeveer vijfmaal per jaar over de binnengekomen subsidieaanvragen. Er is jaarlijks ongeveer 180.000 euro beschikbaar voor het verlenen van subsidies.