Stichting Westermeer verstrekt € 35.750,- aan subsidies

JOURE - Het bestuur van de Stichting Westermeer heeft in haar tweede vergadering van dit jaar een vijftal subsidies toegekend. In totaal voor een bedrag van € 35.750,-.

Stichting Urgente Noden Friesland ontvangt jaarlijks maximaal € 6.000,- voor de noodhulpverlening aan inwoners binnen de voormalige gemeente Skarsterlân met daarbij Terherne.

De Raad van Kerken krijgt € 2.000,- voor het organiseren van de Friese Kerkendag.

Voor de realisatie van een waterspeelplaats in het Kamleondorp krijgt Stichting Hotze de Roos een bijdrage van € 10.000,-.

Sportclub Joure ontvangt voor energiezuinige LED-verlichting op en rond de drie trainingsvelden € 15.000,-.

Voor de aanschaf van 15 buitendoeken in een vrijstaand frame van steigerbuizen heeft de Stichting Westermeer een bijdrage van € 2.750,- toegezegd aan Belangenvereniging Debút in Terherne.

De Stichting Westermeer richt zich vanaf 1 januari 2014 op het grondgebied van de voormalige gemeente Skarsterlân plus Terherne. De Stichting Westermeer heeft jaarlijks ongeveer € 180.00,- beschikbaar voor het verlenen van subsidies.