Schenking voor jeugd in de zomerperiode

JOURE - Afgelopen zomer heeft Sociaal Werk De Kear een cheque van ruim € 2.000 ontvangen van Jan van Zanden, fractievoorzitter CDA De Fryske Marren. De schenking werd mogelijk gemaakt doordat Van Zanden begin dit jaar afscheid nam van zijn bedrijf Priore . Bij zijn afscheid heeft Van Zanden aan zijn relaties gevraagd om in plaats van een kado een financiële bijdrage te geven voor maatschappelijke- en sportprojecten gericht op de jeugd in De Fryske Marren.

Het budget is door Sociaal Werk De Kear ingezet voor twee projecten. Zo is er door de hele gemeente een zomertour georganiseerd en is er budget ingezet voor het organiseren van een themadag voor jonge mantelzorgers.

In gesprek en in beweging
De zomertour was een initiatief waarbij 15 dorpen en 1 stad in de gemeente bezocht zijn. Door middel van sport- en spelactiviteiten voor de jeugd zijn de buurtwerkers van De Kear in gesprek gegaan met inwoners uit het gebied en zijn de kinderen in beweging gebracht. Het heeft een aantal nieuwe contacten met Plaatselijk Belangen opgeleverd en er zijn kinderen doorverwezen naar lokale clubs om vaker aan te sluiten bij activiteiten.

Mantelzorgers Fundag
Voor de jonge mantelzorgers is er een Fundag georganiseerd. Op zaterdag 29 augustus vertrok een bus richting Appelscha, waar deelnemende kinderen de hele dag konden klimmen bij een surivalbaan. De Fundag voor jonge mantelzorgers wordt georganiseerd zodat kinderen die zorgen voor -of zorgen hebben om- een langdurig ziek of gehandicapt familielid even los kunnen komen van de thuissituatie en ontspannen. Voordat de bus vertrok kwam Van Zanden hen uitzwaaien en de schenking overhandigen.

Namens alle deelnemers van de activiteiten wordt Jan van Zanden hartelijk bedankt voor het mogelijk maken van de Zomertour en de Fundag voor Jonge Mantelzorgers.

 
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda De Fryske Marren

Wees loyaal – aan onze vrienden