Ruim een kwart meer cybercrimes in Friesland

FRYSLAN - In de eerste vier maanden van dit jaar werden in Friesland 28,1% meer cybercrimemeldingen gedaan dan in dezelfde periode in 2020. 

In totaal meldden Friezen 123 cybercrimes bij de politie, zoals phishing of whatsapp-fraude. Dit en meer blijkt uit onderzoek van VPNGids.nl naar de meest recente politiecijfers op het gebied van cybercrime.

Eén op de drie cybercrimes overkwam een Leeuwarder: 40 meldingen werden in die gemeente gedaan. Ook in Súdwest-Fryslân (18 meldingen) en Heerenveen (11 meldingen) liepen inwoners redelijk veel risico op een online misdrijf. 

In enkele Friese gemeente vielen geen slachtoffers van internetcriminaliteit: op Ameland, op Vlieland en in Harlingen. In Harlingen werden in 2021 geen meldingen gedaan, terwijl er in 2020 nog vijf slachtoffers van cybercrime te betreuren waren in de eerste vier maanden van het jaar. 

Toename cybercrime in helft Friese gemeenten

Vergeleken met vorig jaar nam het aantal cybercrimes toe in de helft van alle Friese gemeenten. Het aantal meldingen nam in Ooststellingwerf toe van 1 naar 6 cybercrimes in vier maanden. Ook in Leeuwarden verdubbelde het aantal meldingen.

Tegelijkertijd nam het aantal cybercrimes in vijf gemeenten juist af. Zo halveerde in Waadhoeke de cybercriminaliteit van 13 naar 7 meldingen.

Landelijke toename van 78,1%

In heel Nederland werden in de eerste vier maanden van dit jaar 5.043 meldingen gedaan van cybercrime. Dit zijn 78,1% meer incidenten dan tijdens dezelfde periode in 2020. Ten opzichte van 2019 is zelfs een verviervoudiging te zien. 

Cybercriminaliteit verspreidt zich verder over Nederland

Cybercriminaliteit verspreidt zich steeds verder door Nederland. Waar twee jaar geleden nog in 109 gemeenten geen meldingen waren van internetcriminaliteit, is dit beeld in 2021 geheel anders. Dit jaar zijn er nog slechts negen gemeenten zonder meldingen van digitale misdrijven.