Roeken leggen werk aan Straatweg Zuid in Lemmer stil

Foto De Fryske Marren

LEMMER - Roeken zorgen er in Lemmer voor een stop op de werkzaamheden aan de Straatweg Zuid. Vanwege de wettelijke bescherming van roekennesten worden de werkzaamheden in de laatste fase van Straatweg Zuid tijdelijk stilgelegd. De afgelopen periode is het deel vanaf het kruispunt Parkstraat tot en met de kruising met de Markerstraat heringericht.

Dat er roekennesten in de buurt waren was al langer bekend. Echter de roeken hebben net voor de start van de werkzaamheden hun nestplaatsen uitgebreid. Daarbij hebben ze zich gevestigd in bomen die volgens plan in verband met de herinrichting zouden verdwijnen. ,,De broedperiode loopt tot en met juli, dus na juli mogen de bomen worden gerooid, als er geen broedende roeken meer inzitten'', aldus de gemeente.

Hoogseizoen
De uitstel van het werk gaat echter langer duren. ,,Vanwege de hinder die werkzaamheden met zich mee brengen willen we geen werkzaamheden in de piek van het toeristische seizoen uitvoeren. De huidige werkzaamheden ronden we daarom goed af en maken in september het laatste gedeelte af.''

De bus rijdt eerst weer
Als de huidige werkzaamheden afgerond zijn kan de bus weer van de route door de Straatweg gebruik maken. In september wordt bij het afmaken van het werk de weg tijdelijk afgesloten. De bus maakt dan gebruik van een omleidingsroute.

DFM: ,,Actuele informatie over de uitvoering is verder te vinden op de website van aannemer Roelofs die over de stand van zaken regelmatig een nieuwsbrief publiceert. Aanwonenden krijgen van de aannemer apart bericht wanneer de werkzaamheden weer worden opgestart.''