Rode Kruis collecteert digitaal voor Friese jeugd

FRYSLÂN - Deze week, van 21 tot en met 27 juni, collecteert het Rode Kruis in Fryslân voor lokale jeugdprojecten. Omdat het coronavirus het niet mogelijk maakt om langs de deuren te gaan, de de collecte dit jaar digitaal.

In de provincie gaat een team van ruim 450 enthousiaste collectanten aan de slag met het inzamelen van geld. De opbrengst van deze collecte komt geheel ten goede aan lokale projecten. Dit jaar is gekozen voor het ontwikkelen en aanschaffen van materialen voor verschillende jeugdprojecten, waaronder Red Cross Quest, Reanimatiecursussen, Kind Onder Vuur en Break the Silence Disco.

Digitaal
De jaarlijkse collecteweek ziet er door het coronavirus iets anders uit. De vrijwilligers collecteren dit jaar niet met een collectebus, maar digitaal. De collectanten gaan van 21 tot en met 27 juni langs deuren in Fryslân met een flyer met uitleg over hoe je kunt doneren. Ook kan iedereen een online collectebus aanmaken. Informatie hierover staat op de website www.rodekruis.nl/fryslan

Red Cross Quest
Red Cross Quest is een educatieve EHBO-speurtocht voor kinderen tussen de 7 en 12 jaar oud. De speurtocht maakt kinderen bewust van verschillende noodsituaties en wat zij moeten doen als ze in een noodsituatie terechtkomen. Onder begeleiding van vrijwilligers maken kinderen spelenderwijs kennis met EHBO door kennisvragen te beantwoorden en opdrachten uit te voeren.

Reanimatie
Het Rode Kruis biedt een breed lespakket aan voor basisscholen en scholen in het voorgezet onderwijs/middelbaar beroepsonderwijs. Met behulp van de cursussen Reanimatie & AED-gebruik leert de jongere generatie hoe te reanimeren. Leerlingen doen dit met veel enthousiasme en interesse. Zo weten ze wat ze moeten doen in geval van nood.
Kind onder Vuur

Kind onder Vuur
Kind onder Vuur is een interactieve tentoonstelling. In deze tentoonstelling volgen schoolkinderen in de leeftijd van 10 tot en met 14 jaar de verhalen van vier leeftijdsgenootjes die opgroeien in conflictgebieden. Door middel van opdrachten en filmpjes worden ze meegenomen in het leven van deze vier kinderen. Hoe is het om te vluchten? En wat zou je meenemen?

Break the Silence Disco
Het Rode Kruis toert met de ‘Break the Silence Disco’ langs diverse festivals in Nederland. Tijdens deze stille disco delen jongeren zonder verblijfsvergunning hun levensverhaal en favoriete muziek die je kunt horen via een koptelefoon. Het Rode Kruis wil festivalbezoekers op deze manier bewust maken van het feit dat vrijheid niet voor iedereen vanzelfsprekend is. Vorig jaar tijdens het bevrijdingsfestival in Leeuwarden konden jongeren dansen op de Break the Silence Disco.Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda De Fryske Marren

Wees loyaal – aan onze vrienden