Rioleringswerkzaamheden Middenweg, omleiding in Bantega

Foto Pixabay

BANTEGA - In Bantega worden rioleringswerkzaamheden uitgevoerd. Hierdoor is er een omleiding voor doorgaand verkeer ingesteld en is het soms zo dat bewoners hun woning niet goed kunt bereiken. De aannemer informeert direct aanwonenden van de werkzaamheden over de voortgang daarvan en eventuele overlast.

Tijdens de werkzaamheden is er altijd een omleidingsroute ingesteld. Zo kunnen inwoners, soms met een omweg, toch zo dicht mogelijk bij de eigen woning kunnen komen. Als de omleiding via een smalle weg loopt, wordt deze met behulp van rijplaten op enkele plekken verbreed om passeren mogelijk te maken.

Hulpdiensten
Tijdens de werkzaamheden zijn de aangelegen woningen altijd voor hulpdiensten bereikbaar. De omleidingen zijn bij hen bekend en de aannemer zorgt dat er altijd een aanrijroute is.

Afvalcontainer
Op de reguliere inzameldag kan de afvalcontainer op de gebruikelijke wijze aan de weg gezet worden. De aannemer zorgt in overleg met de gemeente voor leging van de containers.

De rioleringswerkzaamheden zullen de komende periode in vijf fases worden uitgevoerd.

Glasvezel en herinrichting
De komende maanden zullen er in en rond Bantega ook werkzaamheden plaatsvinden voor de aanleg van glasvezel en een herinrichting. ,,Deze werkzaamheden konden niet gecombineerd worden vanwege verschillende ligging en een andere doorlooptijd'', aldus gemeente De Fryske Marren.
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda De Fryske Marren

Wees loyaal – aan onze vrienden