Problemen Margriettunnel hadden kunnen worden voorkomen, wetenschappers genegeerd

Prinses Margriettunnel Foto Gewoan Dwaan - Douwe Bijlsma

UITWELLINGERGA - Onderzoekers van TNO en een onafhankelijk expert zijn met betrekking tot de problemen met de Prinses Margriettunnel genegeerd door Rijkswaterstaat. Zij deden onderzoek naar schade een de Vlaketunnel in Zeeland. Hadden ze meer met de conclusies van toen gedaan en ook vervolgonderzoek, dan was de schade aan de Prinses Margriettunnel mogelijk niet zo groot geweest. Dit schrijft onderzoeksplatform Follow the Money.

Bij de Vlaketunnel gebeurde in 2010 ongeveer hetzelfde als wat er in december met de Prinses Margriettunnel. Er braken zogenoemde trekankers af die de tunnelonderdelen op haar plaats hielden, waardoor een deel van de tunnel omhoog kwam.

Rijkswaterstaat concludeerde bij de Vlaketunnel dat zout water de oorzaak was. Dat was echter niet gebleken uit het onderzoek van TNO. Andere oorzaken zijn daarna niet onderzocht, zo blijkt uit stukken in handen van Follow the Money.

In een memo van Rijkswaterstaat staat dat er geen aanleiding was om aan te nemen dat zoiets ook bij andere tunnels plaats kon vinden. Daarbij werd de conclusie van TNO genegeerde dat er geen bewijs was dat corrosie door zout water de oorzaak was. Experts zeggen nu dat Rijkswaterstaat toen de opdracht had moeten geven om andere tunnels ook preventief te controleren.

Wel serieus gebleven
Rijkswaterstaat zegt in een reactie dat ze problemen met de trekankers wel degelijk in het vizier hebben. Zo is er onderzoek gedaan naar de ankers in de Heinenoordtunnel. Daar zijn toen geen breuken aangetroffen. De reparatie van de Vlaketunnel kostte Rijkswaterstaat 35 à 40 miljoen euro. Ze kunnen nog geen inschatting maken van de kosten van de Prinses Margiettunnel.

Lees de reacties van Rinze Herrema van ingenieursbedrijf Witteveen+Bos en directeur Piet Smit van Poiesz-supermarkten in de link www.omropfryslan.nl/nl/nieuws/1199975/wetenschappers-genegeerd-problemen-margriettunnel-hadden-voorkomen-kunnen-worden