Nieuw praktijkboek voor de watersporter

SNEEK- Watersporter John Coenders uit Moddergat is na een werkzaam leven als docent en onderwijskundige op kleine schaal cursussen Klein vaarbewijs gaan geven. Om de cursisten verwerkingsstof aan te bieden, maakte hij casussen.

 

Het boek 'De beste stuurlui staan aan wal', bevat een veertigtal van die casussen. Soms zijn ze afgeleid uit problemen die cursisten ervoeren tijdens de cursus en bij het maken van examens. Soms zijn ze gebaseerd op praktijksituaties, soms zijn ze aangereikt door andere watersporters.

Elke casus bestaat uit vier onderdelen. Een vaarsituatie, de beschrijving van het probleem met een vraagstelling, een mogelijk antwoord of oplossing en een verdieping met uitleg. De meeste casussen zijn samengestelde casussen, dat wil zeggen dat er binnen een situatie meerdere onderwerpen of regels van het BPR aan de orde komen. De casussen gaan vergezeld van illustratieve situatieschetsen.

Het boek is bedoeld voor ervaren watersporters die zich in specifieke situaties afvragen ‘hoe zat het ook alweer? Maar ook voor beginnende vaarders die snel inzicht willen krijgen in een aantal standaardsituaties op het water. Ook kunnen deelnemers aan een cursus Klein vaarbewijs zichzelf aan de hand van dit boek testen en de stof verwerken.

Het boek is 96 bladzijden dik en kost € 14,99. Het is te koop in de webshop van Wijdemeer en in de boekhandel.