Meepraten over de toekomst van Lemmer

Praat mee over de toekomst van Lemmer Foto Gewoan Dwaan - Douwe Bijlsma

LEMMER - Meepraten over de toekomst van Lemmer, dat kan op maandag 5 juni. Van 19.00 uur tot 21.30 uur wordt er dan een interactieve bijeenkomst georganiseerd om verder te praten over hoe Lemmer aantrekkelijk blijft voor jong en oud.

De avond, die plaatsvindt in de kantine van het Zuyderzee Lyceum, wordt geopend door Janita Tabak, wethouder van de gemeente De Fryske Marren. De aanleiding voor het initiatief is de impact van de veranderende maatschappij. Vragen als hoe spelen we in op vergrijzing, krapte op de arbeidsmarkt en veranderingen in de zorg komen voorbij.

Inspelen op een veranderde maatschappij
De betrokken organisaties gaan graag in gesprek over de ideeën die de inwoners van Lemmer hebben over de toekomst van hun dorp. Onderwerpen die onder meer aan bod komen zijn woongelegenheid voor jongeren, digitale vaardigheid, zelfstandig wonen en (voorbereiden op) vitaal ouder worden. Als inwoner kun je aanhaken om in kleinere groepen mee te praten over deze onderwerpen.

Iedereen is van harte welkom om ideeën in te brengen, te bespreken waar iemand wakker van ligt of gedachtes te delen. Ook mensen die vooral willen luisteren zijn van harte welkom.

Meer informatie
Deze avond is een vervolg op een bijeenkomst die in januari werd gehouden en is een samenwerking tussen Gemeente De Fryske Marren, Huisartsen Lemmer, Sociaal Werk De Kear, Zorggroep Hof en Hiem, woningcorporatie Dynhus, GGD Fryslân en Bibliotheken Mar en Fean.

Meer informatie over de bijeenkomst heeft Wytse Wierda, buurtwerker van Sociaal Werk de Kear via w.wierda@sociaalwerkdekear.nl of 0630697408.