Lintjesregen: elleboog van Jochem Luinenburg uit Echten voor de burgemeester

DFM - Ter gelegenheid van de verjaardag van Koning Willem Alexander morgen hebben vandaag vijf inwoners van gemeente De Fryske Marren een koninklijke onderscheiding ontvangen. Vanwege het coronavirus ging bezocht burgemeester Fred Veenstra de gedecoreerden thuis waar hij de versierselen ‘op de stoep’ uitreikte.

De gelukkigen waren allen zeer verrast met de komst van de burgemeester. Zo ook de heer Jochem Luinenburg in Echten. Hij had plannen om met het mooie weer in de tuin aan de slag te gaan. Met een smoes van verjaardagsbezoek van zijn zus was het echter gelukt om hem thuis te houden.

De heer Luinenburg, geboren 3 december 1957, is al geruime tijd actief als mantelzorger voor diverse familieleden. Zo regelde hij wekelijks het vervoer van- en naar het verpleeghuis waar zijn broer verbleef, die de weekenden thuis kwam. Ook draagt hij als sinds 2004, eerst deels en vanaf 2018 volledig, zorg voor zijn twee oomzeggers, die beiden een beperking hebben. Dit vanwege ernstige ziekte en daarna overlijden van beide ouders van deze kinderen. Hij kreeg de versierselen opgespeld door zijn zus en gaf daarop een boks als bedankje aan burgemeester Veenstra.

Naast de heer Luinenburg kregen ook de volgende personen een koninklijke onderscheiding:

Mevrouw Jannie Lemstra-Kooistra, geboren 7 februari 1957, uit Lemmer. Mevrouw Lemstra-Kooistra is actief als gastvrouw bij zorgcentrum Suderigge te Lemmer. Ook is ze vrijwilliger bij voetbalvereniging CVVO in Lemmer. Hier draait ze kantinediensten en zet ze zich in voor diverse acties. Daarnaast is ze lid van de vrijwilligerscommissie en organiseert ze samen met anderen de activiteiten hiervoor.

Mevrouw Elske Dijkstra-Pekema, geboren 24 augustus 1955, uit Oudehaske. Mevrouw Dijkstra-Pekema is vrijwilliger en bestuurslid van de Vereniging van Dorpsbelang Haskerhorne. Ter ere van het 100-jarig bestaan heeft ze hier het boek ‘Doarpslibben Haskerhorne’ voor geschreven. Ook is ze vrijwilliger bij de dorpskrant vereniging Haskerhorne. Daarnaast is ze actief bij de EHBO afdeling Joure, is ze bestuurslid en secretaris bij de Doopsgezinde Kerk te Joure en is ze actief als scheidsrechter bij de vereniging Volleybal Combinatie Joure. In het verleden was ze actief als vrijwilliger bij de Jeugd Vakantie Dagen te Joure.

De heer Yeb Weersma, geboren 13 juli 1941, uit Joure. De heer Weersma is actief binnen Recreatieschap Marrekrite, als wimpelverkoper. Ook is hij al geruime tijd actief binnen de Protestantse Gemeente Joure. In het verleden was hij actief als vrijwilliger bij de Stichting Talant, locatie Joure. Hier fungeerde de heer Weersma als maatje voor een oudere vrouw met een lichamelijke beperking.

De heer Lambert Doorn, geboren 9 april 1958, uit Joure. De heer Doorn is al meer dan 16 jaar actief als vrijwilliger bij Sportclub Joure. Hier leidt en traint hij het meisjesteam en verzorgt de administratie. Ook is hij onderdeel van het voorzittersoverleg en is hij initiator van de nieuwe website. In het verleden was hij actief als vrijwilliger bij de Knapenvereniging Huizen, was hij secretaris van de Muziekvereniging Concordia en was hij vrijwilliger bij Tennisvereniging Joure.

Alle gedecoreerden zijn Lid in de Orde van Oranje-Nassau geworden.