LEZERSFOTO / Sneeuwruimen op de ijsbaan

Foto Thewes Hoekstra

SINT NICOLAASGA - Op de ijsbaan van Sint Nicolaasga doen vrijwilligers er alles aan om de ijsvloer schaats klaar te maken. Onder andere met een  sneeuwwerper wordt het ijs in de goede conditie gebracht. 

Helaas bleek vandaag dat de ijkdikte nog niet voldoende was om grote groepen leden van IJsclub Donia te dragen. Het bestuur besloot daarom om de ijsbaan alleen te openen voor de jeugd tot 15 jaar. In de loop van de middag ontstonden er scheuren in het ijs, waarop werd besloten om de ijsbaan te sluiten. Donderdag gaat men opnieuw bekijken of er geschaatst kan worden. Fotograaf Thewes Hoekstra knipte deze plaat van Douwe Sikkes.