Foto Frank Agricola

JOURE - Lezer Frank Agricola zag dit mooie tafereel in de Midstraat van Joure. Deze mevrouw verplaatste zich door een sneeuw met een prachtige vinding: een glijator. Stabiel op pad door de sneeuw.