Laatste knotlindes Balk teruggeplaatst

BALK - Eind deze week zijn de laatste vijf knotlindes aan de Lutskade in Balk teruggeplaatst.

De renovatie van de kademuur is daarmee in de afrondende fase gekomen. Het straatwerk wordt nu nog hersteld.

Met een nieuwe stalen damwand is gezorgd voor een stevige kademuur. ,,Met de teruggeplaatste bomen is de kademuur in oude glorie hersteld'', aldus gemeente De Fryske Marren.