Jouster Toer krijgt half september de torenspits terug

Eerste fase van het herstel van de Jouster Toer in januari van dit jaar. Foto Gewoan Dwaan - Douwe Bijlsma

JOURE - De planning is dat de Hobbe van Baerdt Tsjerke, in de volksmond beter bekend als de Jouster Toer, op dinsdag 15 september de torenspits terug krijgt. Deze werd eind 2018 samen met de open lantaarn verwijdert. Dit gebeurde in opdracht van Stichting tot Behoud van Rijksmonumenten omdat het geheel nodig aan een restauratie toe was.

Tijdens de werkzaamheden worden de Midtsraat en Torenstraat ter hoogte van de kerk afgesloten voor alle verkeer.

Per schip naar Joure
Eind januari van dit jaar werd al begonnen met de eerste fase van het herstel. Toen werden de staanders van de open lantaarn teruggeplaatst. Op 15 september gebeurt de rest van het werk

,,We moeten het te herplaatsen torendeel eerst lossen uit een schip, waarmee het van Sneek naar Joure wordt vervoerd. Dit doen we aan de Kolk, bij de Slachtedijk. Dit gebeurt tussen acht en half negen in de ochtend. Aansluitend gaat het transport naar de toren. Ik schat dat daar rond 10.30 uur gehesen gaat worden'', aldus Lieuwe Ynema van Kraanverhuur Kielstra, het bedrijf dat de klus gaat klaren.

Vanaf half september is dan, al alles volgens planning verloopt, het icoon van Joure weer in oude glorie hersteld.   
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda De Fryske Marren

Wees loyaal – aan onze vrienden