Instemming gemeenten voor fusie De Basis en Primus

Foto Gewoan Dwaan - Douwe Bijlsma

FRYSLÂN - De gemeenten Heerenveen en De Fryske Marren hebben afgelopen week unaniem
ingestemd met de fusie van Stichting Openbaar Primair Onderwijs De Basis en
Onderwijsgroep Primus. Met het bereiken van deze belangrijke mijlpaal in het fusieproces, is
de weg nu definitief vrij voor de fusie per 1 augustus aanstaande. Vanaf deze datum gaan
beide stichtingen samen verder onder de naam Ambion, AMBitie In ONderwijs.

Naar elkaar toegegroeid
De Basis en Primus hebben in 2016 de holdingorganisatie Ambion opgericht. De oprichting
van Ambion vloeide voort uit een jarenlange samenwerking op een aantal beleidsterreinen
zoals passend onderwijs en de inzet en uitwisseling van collega’s. De laatste jaren zijn de
beide dochters verder naar elkaar toegegroeid en het besluit om tot een fusie over te gaan
kwam een jaar geleden dan ook niet als een verrassing.

Door als één organisatie het openbaar onderwijs in de beide gemeenten vorm te geven, ontstaan er nog meer
mogelijkheden om een duurzame oplossing te vinden voor de uitdagingen in de komende
jaren. Daarbij valt te denken aan investeringen in het onderwijs, aantrekkelijk
werkgeverschap en het versterken van het openbaar onderwijs in de regio.

Ambion heeft 25 scholen voor openbaar onderwijs (primair onderwijs en één school voor
speciaal basisonderwijs) in de gemeenten Heerenveen en De Fryske Marren waar ruim 400
professionals dagelijks onderwijs geven aan circa 3000 kinderen.Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda De Fryske Marren

Wees loyaal – aan onze vrienden