Initiatiefrijke Friezen met goede projectideeën gezocht

Foto Provincie Fryslân

DFM - Friezen met een goed idee om de leefbaarheid in hun dorp, stad of op hun eiland te verbeteren, kunnen van 10 januari tot en met 3 februari weer subsidie aanvragen bij het Iepen Mienskipsfûns. Er is voor deze eerste tender van het jaar 1,3 miljoen euro beschikbaar voor heel Fryslân.

Een belangrijk uitgangspunt is, dat inwoners zelf bepalen wat belangrijk is voor de leefbaarheid in hun gebied en ook de projecten opzetten. Om inspiratie op te doen kunnen initiatiefnemers een kijkje nemen op “Projecten in beeld” op de website van de provincie. Adviescommissies met betrokken inwoners van de regio’s beoordelen de projectaanvragen onder andere op draagvlak, continuïteit en samenwerking.

Streekwurk
Initiatiefnemers kunnen voor het delen van hun ideeën, het opstellen van een projectplan en hulp bij de subsidieaanvraag terecht bij Streekwurk. Belangrijk is dat het project bijdraagt aan het verbeteren van de leefbaarheid in wijk, dorp of stad.