IJsselmeerkust wordt voor groot deel schoongemaakt door jongeren

Foto Sabine Boode

FRYSLÂN - Op 15 en 18 oktober wordt tijdens de ‘Himmelaksje Iselmar’, de Friese IJsselmeerkust onder handen genomen. Een groot deel daarvan komt op het conto van jongeren.

De ’Beach Clean Up’ van de Mokkebank en het Oudemirdumerklif staat zoals ieder jaar gepland in de Gaasterlandse Natuurweek. Pubers, schoolkinderen en hun ouders of pakes en beppes maken die bijzondere natuurgebieden op 18 oktober schoon.

Daarvoor worden op 15 oktober de andere delen van de IJsselmeerkust aangepakt. Waarbij de leerlingen bovenbouw van de MAVO van het Zuyderzee Lyceum Lemmer het hele stuk tussen Lemmer en De Hege Gerzen voor hun rekening nemen.

Fuortgoaie is net fuort
“De jongeren binne har der hjoeddedei ornaris wol fan bewust dat wat je fuortgoaie, dêrmei net fuort is. Dat it earne op it lân of yn see bedarret. En mochten se dat noch net witte, dan komme se dêr achter yn sa’n Himmelaksje”, aldus Jelle Siemonsma, dosint fan it Zuyderzee Lyceum. “Wij as skoalle fine dat wij in taak ha. Belutsenens en moeting, dat binne útgongspunten foar ús skoalle. Dêr heart de natuerbeleving uteraard ek bij. En de learlingen fine it fijn om te dwaan.”

In de middag van 15 oktober zullen vele vrijwilligers uit de buurt vooral bij de recreatieve stranden de rommel opruimen. “Je hert kloppet foar de Iselmar en de kliffen, dan is it fijn om konkreet wat dwaan te kinnen'', zegt Baukje Miedema van de organisatie.

Opgave voor it ‘himmeljen’ op 15 oktober, ’s middags van 12.30 – 16.00, is mogelijk bij Baukje Miedema via telefoonnummer 06-57621330.